Achterstand WGA-beoordelingen blijft stijgen

Achterstand WGA-beoordelingen blijft stijgen
Tienduizenden mensen die thuiszitten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering hadden misschien al lang weer aan het werk gekund. Zij ontvangen mogelijk onterecht een uitkering, omdat UWV al jarenlang achterloopt met het aantal medische herbeoordelingen.

Uit onderzoek van actualiteitenprogramma Nieuwsuur blijkt dat het aantal mensen dat nog wacht op een medische herkeuring bij UWV verder oploopt. In 2015 betrof het ruim 25.000 personen, inmiddels staat de teller, ondanks getroffen maatregelen, al op 30.000.

Alleen arbeidsongeschikten van wie herstel verwacht wordt, komen in aanmerking voor een herbeoordeling. De betreffende uitkeringsgerechtigden moeten deze echter zélf aanvragen. In de praktijk blijkt een enkeling dit ook daadwerkelijk te doen.

WGA eigenrisicodragers
Alleen werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA-uitkeringen aan hun werknemers dringen proactief aan op een medische herbeoordeling, dit heeft immers direct effect op hun kosten en risico’s. Bij publiek verzekerde werkgevers ontbreekt deze prikkel volledig.

Dit heeft negatieve effecten voor zowel de werkgever - de gedifferentieerde premie wordt gebaseerd op het daadwerkelijke sectorrisico - als de werknemer. De laatste loopt namelijk het risico een verkeerde uitkering te ontvangen.

Terug naar overzicht

Synck watermark
Synck watermark
Synck watermark

Heeft u vragen?

Bel mij terug voor meer informatie

Synck watermark
Synck watermark
Synck watermark