Alert: teveel betaalde ZW- en/of WGA-premie

Het Gerechtshof heeft een uitspraak gedaan over de toerekening van ZW- en WGA-schadelast in de Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas vanaf het premiejaar 2014, het jaar waarin de Wet BeZaVa is ingevoerd. Deze uitspraak kan voor uw organisatie mogelijk leiden tot een teruggave van teveel betaalde premies. De rechter geeft aan dat de toerekening van de betreffende schadelast over de aangegeven periode, wellicht strijdig is met de Europese rechtsbeginselen. Synck adviseert een controle uit te voeren op de Whk-beschikkingen op basis van de rechterlijke uitspraak. Mogelijk wijst de controle uit dat voor uw organisatie besparingen kunnen worden gerealiseerd op de Whk-premie 2014 of zelfs op latere jaren. Blijkt dat de premie niet correct is vastgesteld, dan kunnen wij de Belastingdienst verzoeken met terugwerkende kracht deze te corrigeren. Het onderzoek, de controle, het indienen van het bezwaar en het terugvorderen van teveel betaalde premie voert Synck uit op basis van no cure no pay. Indien geen sprake is van een besparing is er ook geen vergoeding verschuldigd. Controleer uw premie! Neem contact op met de Risk Consultants van Synck Company via info@synckcompany.nl of (+31)085-2735137 Synck stuurt u dan de akkoordverklaring en machtiging op. 

Terug naar overzicht

Synck watermark
Synck watermark
Synck watermark

Heeft u vragen?

Bel mij terug voor meer informatie

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Synck watermark
Synck watermark
Synck watermark