De zorgverzekering, een financieel zorgenkindje 

De zorgkosten in Nederland zijn fors gestegen. Het betreft hier een toename van 45,4 miljard euro in 2000 tot 124,7 miljard euro in 2021. Het is echter relevanter om naar de kosten als percentage van het bruto binnenlands product (bbp) te kijken, wat in 2021 ruim 14 procent bedroeg. In 2000 was dit bijna 10 procent van het bbp.

Nieuwe en effectievere behandelingen voor ernstige aandoeningen, zoals hartkwalen, kanker en neurologische ziekten, drijven deze kosten omhoog. Vergrijzing speelt ook een rol, aangezien oudere mensen meer zorg nodig hebben. Hoewel de stijging van zorgkosten sinds 2012 relatief beperkt is gebleven, zal Nederland naar verwachting in de komende jaren weer stijgen in de internationale ranglijst van zorguitgaven, vanwege de vergrijzing. Desondanks benadrukken experts het belang van investeren in medische vooruitgang, zelfs als de zorguitgaven een groter deel van het bbp innemen, zolang dit bijdraagt aan gezondheidswinst en het zorgsysteem duurzaam blijft. Een evenwicht tussen zorgkwaliteit, toegankelijkheid van de zorg en kostenbeheersing blijft echter essentieel. Om dit evenwicht in stand te houden worden er ook wijzigingen in de zorgverzekeringen doorgevoerd.

Elk jaar verandert er wel iets aan de zorgverzekering. Dit zijn de vijf grootste verschillen in de zorgverzekering in 2024:

Wil je eens sparren over de collectieve zorgverzekering? Neem dan contact op met je contactpersoon binnen Synck Company. Je kan ook Roland Hagman I senior risk consultant I roland.hagman@synckcompany.nl benaderen.   

Terug naar overzicht

Synck watermark
Synck watermark
Synck watermark

Heeft u vragen?

Bel mij terug voor meer informatie

Synck watermark
Synck watermark
Synck watermark