Door verdere stijging uitkeringslasten nog meer noodzaak tot voorkomen instroom WGA

Het UWV heeft in de ‘Juninota’ onder andere de cijfers gepubliceerd met betrekking tot de ontwikkeling van de uitkeringslasten WW en WIA. Ondanks de daling in 2022 zal voor de WW in 2023 weer een stijging van de uitkeringslasten te zien zijn.

De stijging van de uitkeringslasten WIA in 2022 zal ook in 2023 verder doorzetten.  

Juninota UWV: stijging uitkeringslasten met 10%

UWV verwacht in 2023 1,8 miljard euro meer kwijt te zijn aan uitkeringslasten. Dit is een stijging van bijna 10%.

De stijging komt enerzijds door de verhoging van de AOW-leeftijd met 3 maanden in zowel 2022 als in 2023. Anderzijds wordt in 2023 een eerste verhoging van het wettelijk minimumloon ingevoerd. De ramingen voor de Juninota zijn gebaseerd op het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau (CPB), dat in maart is verschenen.

UWV verwacht dat de uitkeringslasten voor de WW in 2022 met € 873 miljoen dalen. In 2023 stijgen de lasten weer: naar verwachting met € 240 miljoen. Het dempende effect van de NOW-regeling is dan geheel weggevallen.

De uitkeringslasten voor de arbeidsongeschiktheidswetten stijgen in 2022 met € 639 miljoen naar € 14,2 miljard en in 2023 naar € 15,3 miljard. De uitkeringslasten voor de Ziektewet stijgen naar verwachting in 2022 met € 29 miljoen tot ruim € 2 miljard, in 2023 komt hier nog eens € 53 miljoen bij.

Voor 2022 en 2023 verwacht UWV een extra WIA-instroom van 1.500 vanwege (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid als direct gevolg van corona.

Het aantal Wazo-uitkeringen neemt toe als gevolg van de invoering van betaald ouderschapsverlof in 2022. Hierdoor stijgen de uitkeringslasten voor de Wazo in 2022 met € 296 miljoen tot € 2,0 miljard en in 2023 met € 409 miljoen naar € 2,4 miljard.

Bron: UWV

Visie Synck Company

Het simpele feit dat het minimumloon stijgt en het jeugdloon wordt opgerekt, heeft tot gevolg dat de WGA-vervolguitkering (afhankelijk van hoogte minimumloon) ook automatisch stijgt. Maar natuurlijk is de toename van de instroom in de WIA vooral ook het gevolg van de vergrijzing, Covid en de toename van het verzuim. 

Een goede begeleiding van (ex)werknemers om langdurig verzuim en daarmee instroom in de WGA te voorkomen, is natuurlijk van cruciaal belang. Zelf de regie nemen in het begeleidingsproces en een keuze voor eigen verantwoordelijkheid en invloed op de instroom WGA lijkt hierbij een belangrijk gegeven.

Oftewel de vraag of verzekering via het UWV voor u als werkgever nog wel de beste optie is of dat eigenrisicodragen Ziektewet en WGA eigenlijk niet veel beter past bij deze invloed en beperking van de toegerekende uitkeringslast? 

Graag gaan wij hierover met u in gesprek.

Terug naar overzicht

Synck watermark
Synck watermark
Synck watermark

Heeft u vragen?

Bel mij terug voor meer informatie

Synck watermark
Synck watermark
Synck watermark