ESG rapportage een kans?

In de snel evoluerende wereld van vandaag worden we geconfronteerd met termen als CSRD, ESG en SDG's. Als deze begrippen je nog niet bekend zijn, wordt het hoog tijd dat ze dat wel worden!

Veranderingen in de wereld om ons heen, zoals klimaatverandering en toenemende sociale ongelijkheid, hebben geleid tot een duurzaamheidstransitie die een aanzienlijke impact heeft op het bedrijfsleven. Klanten stellen steeds hogere eisen aan de productieprocessen, terwijl de nieuwe generatie werknemers zich uitsluitend wil inzetten voor bedrijven die een positieve maatschappelijke impact hebben. Tegelijkertijd introduceert de Europese Unie nieuwe regels en rapportageverplichtingen die niet alleen gelden voor multinationals, maar voor heel ondernemend Europa. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) brengt niet alleen verantwoordelijkheden met zich mee, maar soms ook wat stress.

Bij Synck Company willen we je helpen de CSRD-regeling te begrijpen. In dit artikel delen we de relevante regels en verplichtingen en willen we je inspireren om de nieuwe regelgeving niet alleen als een verplichting te zien, maar als een kans om je bedrijf te transformeren naar een duurzamere en eerlijkere economie.

De Europese regelgeving in een notendop

Als onderdeel van de EU Green Deal is op 5 januari 2023 de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van kracht geworden. Deze nieuwe Europese richtlijn verplicht bedrijven om verslag uit te brengen over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Denk hierbij aan zaken als CO2-uitstoot, sociaal kapitaal, biodiversiteit en mensenrechtenschendingen in de keten. Bedrijven moeten deze duurzaamheidsverslaglegging doen aan de hand van een ESG-rapportage, waarbij ESG staat voor Environmental, Social en Governance.

Waarom deze regelgeving?

We staan voor een wereldwijde duurzaamheidstransitie, een van de grootste uitdagingen van onze tijd. De CSRD-regelgeving is bedoeld om bij te dragen aan een duurzame economie met een positieve impact op ecologisch en sociaal gebied wereldwijd. Het doel is om bedrijven aan te moedigen niet alleen financiële winst te genereren, maar ook ecologische, sociale en andere economische waarde te creëren. De regelgeving beoogt de transparantie over duurzaamheidsinspanningen te vergroten en de kwaliteit van duurzaamheidsinformatie te verbeteren, met als doel het behalen van klimaatdoelstellingen en het bestrijden van 'greenwashing'.

Voor wie geldt dit?

Zelfs als mkb-bedrijf dat niet beursgenoteerd is, is het verstandig je voor te bereiden. Bedrijven die moeten rapporteren, moeten hun hele waardeketen in kaart brengen en cijfers daarover delen. Als bijvoorbeeld een grote webshop waarmee je samenwerkt CSRD-plichtig is, is de kans groot dat zij bij jou gegevens opvragen over bijvoorbeeld CO2-uitstoot.

Tijdlijn en onze visie

Vanaf 1 januari 2024 geldt de regelgeving voor grote, beursgenoteerde bedrijven. Met de verwachting van lichtere varianten voor kleinere MKB-bedrijven, willen wij bij Synck Company onze visie delen over deze ontwikkelingen in het kader van ESG-doelstellingen.

Van verplichting naar kans

Het opstellen van een duurzaamheidsverslag is geen kleine taak. Maar in plaats van het te zien als een verplichting, biedt het juist een kans om je bedrijfsvoering te heroverwegen en te verbeteren. Bij Synck Company ligt onze focus voornamelijk op de 'S' van Social in ESG.

Onze No-Risk/LKV Module speelt hierin een cruciale rol:

  1. Inclusieve Werkgelegenheid: Door het stimuleren van het aannemen van werknemers met een arbeidsbeperking, draagt de module bij aan een inclusievere werkomgeving, bevordert diversiteit en gelijkheid op de werkvloer.
  2. Verantwoordelijk Werkgeverschap: De module moedigt bedrijven aan om actief bij te dragen aan de ondersteuning van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, wat getuigt van verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij het welzijn van medewerkers.
  3. Maatschappelijke Impact: Door arbeidsongeschiktheid te verminderen en werkgelegenheid te stimuleren voor mensen die anders moeilijk aan werk komen, heeft de module een positieve impact op de maatschappij als geheel.

Hoe wij u kunnen ondersteunen

We nodigen je graag uit voor een gesprek over hoe onze No-Risk/LKV Module niet alleen een oplossing biedt voor zakelijke uitdagingen, maar ook hoe het uw ESG-doelstellingen kan ondersteunen. Samen kunnen we de verplichtingen van morgen omzetten in de kansen van vandaag.

Terug naar overzicht

Synck watermark
Synck watermark
Synck watermark

Heeft u vragen?

Bel mij terug voor meer informatie

Synck watermark
Synck watermark
Synck watermark