Nieuwe parameters Werkhervattingskas 2017 bekend: samenvoeging WGA-vast en WGA-flex in WGA-totaal

Parameters Werkhervattingskas 2017: samenvoeging WGA-vast en WGA-flex in WGA-totaal

Het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2017 is gepubliceerd in de Staatscourant van 1 september 2016.

Voor het premiejaar 2017 is de WGA-flex en WGA-vast premie in een WGA-totaalpremie samengevoegd. De flexwerknemers vallen vanaf 2017 ook onder het eigenrisicodragerschap voor de WGA. Tenminste, de flexwerkers die ziek worden na 1 januari 2017. Alle staartlasten WGA-flex blijven immers bij het UWV achter.

Per 1 januari 2014 zijn de grote en middelgrote werkgever individueel financieel verantwoordelijk voor zieke flex-medewerkers. In 2014, 2015 en 2016 bestaat de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) uit drie onderdelen:

  • Gedifferentieerde premie WGA-vast (voor vaste dienstbetrekkingen)
  • Gedifferentieerde premie WGA-flex (voor flexibele dienstbetrekkingen)
  • Gedifferentieerde premie ZW-flex (voor flexibele dienstbetrekkingen)

Vanaf 2017 bestaat de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) vast uit twee onderdelen:

  • Gedifferentieerde premie WGA-totaal
  • Gedifferentieerde premie ZW-flex

Als een werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA, is de gedifferentieerde premie WGA-totaal niet van toepassing oftewel 0%. Is een bedrijf eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan geldt dat de gedifferentieerde premie ZW-flex 0% is. Tot en met 2016 moesten eigenrisicodragers voor de WGA wel de gedifferentieerde premie WGA-flex betalen. Die gold voor alle werkgevers.

Indeling werkgevers: klein, middelgroot en groot voor 2017

Voor kleine bedrijven geldt er sinds 2014 een sectorale gedifferentieerde premie, ze worden dus afgerekend op het risico van de totale sector. De sectorale premies vindt u in de staatscourant. Waar liggen de grenzen tussen klein, middelgroot en groot bij het premiejaar 2017?

  • Kleine werkgevers (met een loonsom die gelijk of minder is dan 10 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer) betalen een premie op sectorniveau. Zij krijgen dus geen individuele toerekening van de eigen schade. Kleine bedrijven zijn bedrijven die in 2015 een loonsom kleiner of gelijk hadden aan € 322.000,-.
  • Middelgrote werkgevers (met een loonsom van meer dan 10 en gelijk of minder dan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer) betalen een gewogen gemiddelde van sectorpremie en individuele premie. Hoe groter het bedrijf, hoe groter de individuele toerekening. De grens middelgroot ligt voor 2017 tussen € 322.000,- tot en met € 3.220.000,- (kijkend naar de premieplichtige loonsom van 2015).
  • Grote werkgevers (meer dan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer) betalen een premie op individueel niveau. Grote bedrijven zijn bedrijven met premieplichtig loon > € 3.220.000,-.

Nieuwe parameters 2017 in vergelijking met 2016

De eerste twee kolommen geven de nieuwe parameters weer voor 2017.

WGA totaal 2017ZW-flex 2017WGA-vast 2016WGA-flex 2016ZW-flex 2016
Rekenpercentage0,76%0,40%0,48%0,25%0,39%
Gemiddelde percentage0,74%0,35%0,47%0,24%0,36%
Maximumpremie2,96%1,4%1,88%0,96%1,44%
Minimumpremie0,18%0,08%0,11%0,06%0,09%
Gemiddelde werkgeversrisicopercentage0,39%0,22%0,27%0,09%0,23%
Correctiefactor1,471,421,3421,30

De maximumpremie is 4 maal de gemiddelde premie en de minimumpremie is 0,25 van de gemiddelde premie. De gemiddelde premie is genomen over alle publiek verzekerde werknemers.

Bij het UWV is de gemiddelde premie WGA-vast premie relatief laag. Dit was al zichtbaar in 2016. Dit komt vanwege de groep grote werkgevers die vanuit het private bestel weer zijn teruggekeerd naar het UWV. Alle bedrijven die eerder eigenrisicodrager voor de WGA waren en die op of voor 1 juli 2015 naar het UWV waren teruggekeerd, hebben nog het voordeel dat ze voor het WGA-vast risico op de minimumpremie zijn ingedeeld. Ze hoeven niet te betalen voor de schades die bij de private verzekeraar verzekerd waren. Zijn bedrijven op of na 1 januari 2016 teruggekeerd dan wordt bij terugkeer een gedifferentieerde premie berekend op basis van de eigen historische instroom. Dit is nieuw en geregeld in de Wet verbetering hybride markt.

Dienstverlening Synck:

Synck heeft de expertise in huis om u inzicht te geven in de omschreven facetten van het keuzeproces en u te begeleiden bij een eventuele overstap naar het WGA erd. Nadat het onderzoek en de analyse zijn afgerond leveren wij een rapportage op van onze bevindingen. Naast de presentatie van de financiële consequenties geven wij een advies over de inrichting van de processen die samenhangen met de keuze voor erd WGA.

Advies?

Heeft u advies nodig met betrekking tot de WGA? Wij helpen u graag verder! Vul ons contactformulier in of bel naar 085-2735137.

Terug naar overzicht

Synck watermark
Synck watermark
Synck watermark

Heeft u vragen?

Bel mij terug voor meer informatie

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Synck watermark
Synck watermark
Synck watermark