Overzicht Wet werk en zekerheid

De meerderheid van de Eerste Kamer heeft ingestemd met de invoering van de Wet werk en zekerheid. Omdat er wel wat is geschoven met invoeringsdata hebben we een handig overzicht voor u gemaakt. Hierin leest u welke wijziging per welke datum in werking treedt.

Wijzigingen per 1 januari 2015

 • Bij tijdelijke dienstverbanden van minimaal 6 maanden, moet de werkgever een maand voor het dienstverband afloopt schriftelijk aangeven of er een nieuw dienstverband zal volgen.
 • Bij arbeidsovereenkomsten van maximaal zes maanden is het niet meer toegestaan om een proeftijd te hanteren
 • Bij dienstverbanden voor bepaalde tijd mag er geen concurrentiebeding worden vastgelegd, behalve als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang
 • Het uitzendbeding bij uitzendkrachten mag in de cao maximaal verlengd worden tot 78 weken.
 • De periode van 6 maanden voor nul-urencontracten en min-max contracten mag per cao alleen nog worden verlengd als het om niet-structurele werkzaamheden gaat.
 • De toegang tot de IOAW wordt geleidelijk afgebouwd. Alleen mensen die geboren zijn voor 1965 kunnen dan nog een beroep doen op de IOAW.
 • De IOW wordt verlengd voor mensen die werkloos zijn geworden voor 1 januari 2020.

Wijzigingen per 1 juli 2015

 • De ketenregeling wijzigt van 3-3-3 naar maximaal drie arbeidsovereenkomsten in twee jaar waarbij de keten pas doorbroken wordt als er minimaal 6 maanden tussen twee dienstverbanden zit.
 • Het ontslagrecht wordt gewijzigd gewijzigd
 • Na 6 maanden WW wordt alle arbeid als passend aangemerkt. Deze aanscherping wordt ook ingevoerd in de ZW.
 • vanaf de eerste werkloosheidsdag wordt inkomen dat naast de WW-uitkering wordt verdiend, verrekend met de uitkering.

Wijziging per 1 januari 2016

 • De maximale duur van de WW wordt tot 2019 stapsgewijs teruggebracht naar 24 maanden. Na het tiende jaar arbeidsverleden wordt de opbouw van het arbeidsverleden gehalveerd.

Terug naar overzicht

Synck watermark
Synck watermark
Synck watermark

Heeft u vragen?

Bel mij terug voor meer informatie

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Synck watermark
Synck watermark
Synck watermark