Ten onrechte publiek verzekerd, hoe weer eigenrisicodrager worden?

Verandering verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Tot en met vorig jaar was het mogelijk om WGA-eigenrisicodrager te zijn voor alléén het vaste personeel. Dat verandert. Kiest u als werkgever vanaf 1 januari 2017 voor eigenrisicodragerschap voor de WGA? Dan bent u dit voor uw totale WGA-lasten: WGA-vast én WGA-flex.  

Minister Asscher gaat het voor aan aantal werkgevers mogelijk maken om de anti-duiventil regeling uit de WIA-wetgeving te omzeilen. Werkgevers zijn dan publiek verzekerd of eigenrisicodrager voor hun volledig WGA-risico. De WGA-eigenrisicodragerschap werd per 1 januari 2017 uitgebreid met het WGA-flex-risico, waardoor werkgevers een nieuwe garantieverklaring moesten aanleveren. Als de verzekeraar geen garantie gaf, dan verviel de eigenrisicodrager terug naar de publieke verzekering, zelf als de werkgever eigenrisicodrager wilde blijven.  

De oplossing voor WGA-eigenrisicodragers

Om in aanmerking te komen voor eigenrisicodragerschap moeten werkgevers een schriftelijke garantie aan de Belastingdienst overleggen waaruit blijkt dat een bank of verzekeraar garant staat voor eventuele door de werkgever niet nagekomen verplichtingen. Nu er één WGA-risico komt en de WGA-vast en de WGA-flex worden samengevoegd, betekent dit ook dat er één garantiestelling nodig is die het gehele WGA-risico dekt. De huidige garantieverklaring voor alleen het vaste personeel voldoet na 31 december 2016 niet meer.

Minister Asscher wil gedupeerde ex-eigenrisicodragers helpen. Voor hen wordt een uitzondering gemaakt. De toestemming voor eigenrisico wordt niet verleend, gedurende drie jaren nadat de werkgever zelf het WGA-risico heeft beëindigd. Kan de werkgever bewijzen dat hij ten onrechte teruggekeerd is in de publieke verzekering, dan krijgt hij de mogelijkheid om per 1 juli 2018, het overstapmoment, weer eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Het is aan de werkgever om te bewijzen dat zijn eigenrisicodragerschap ten onrechte is beëindigd. Het Verbond van Verzekeraars stelt een lijst beschikbaar waarop werkgevers staan die bijtijds hebben aangegeven eigenrisicodrager te willen blijven voor het gehele WGA-risico. Staat u op de lijst of wilt u graag op de lijst? Werkgevers kunnen voor 15 december 2017 een mail sturen naar: reparatieregeling.wga@verzekeraars.nl

De rol van Synck Company

De WGA-operatie vraagt om een samenwerking van specialisten en verzekeraars. Behoort uw onderneming tot de doelgroep van deze regeling? Synck Company heeft meer dan 20 jaar ervaring als risicoadviseur. Synck geeft advies toegespitst op uw situatie. Zo kunt u weer in het WGA-adviestraject richting juli 2018 worden begeleid. 13 weken van te voren moet de aanvraag met garantieverklaring door de Belastingdienst ontvangen zijn. Het is verstandig om op tijd voorbereidingen te treffen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Meer informatie over WGA-eigenrisicodragen

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met de Risk Consultants van Synck Company via info@synckcompany.nl of (+31)085-2735137

Terug naar overzicht

Synck watermark
Synck watermark
Synck watermark

Heeft u vragen?

Bel mij terug voor meer informatie

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Synck watermark
Synck watermark
Synck watermark