Uitlooprisico WGA-eigenrisicodragersverzekering

Alweer hebben wij een belangrijke uitspraak over WGA-schade bij overgang van onderneming. Dit keer was niet UWV maar de verzekeraar bij de rechtbank geroepen.

In de zaak ging het om een WGA-eigenrisicodrager die middels een fusie werd overgenomen door een niet-eigenrisicodrager. Bij de WGA-eigenrisicodrager was in het verleden schade ontstaan en de eigenrisicodragersverzekering bood tot het moment van overgang van onderneming ook dekking voor die schade. Omdat het bedrijf was overgenomen, was het loonheffingennummer opgeheven en de verzekeraar had een garantieverklaring afgegeven voor alleen dat loonheffingennummer. De verzekeraar vond daarom dat er geen WGA-schade meer vergoed hoefde te worden. De overnemende partij was het hier niet mee eens en vroeg de rechter om een oplossing.

De rechter heeft gesteld dat met de fusie de gehele rechtspositie (goederen, vermogensrechtelijke verhoudingen en schulden) is overgegaan op de verkrijger. Ten tijde van de overname had de WGA-eigenrisicodrager een vordering op de verzekeraar. Die vordering is overgegaan naar de verkrijger. Dat die verkrijger een ander loonheffingennummer heeft doet er niet toe. Een verplichting van een garantieverklaring is immers dat de garantie zich ook uitstrekt tot de rechtsopvolgers van de eigenrisicodrager. De volledige uitspraak kunt u op deze plaats lezen.

Terug naar overzicht

Synck watermark
Synck watermark
Synck watermark

Heeft u vragen?

Bel mij terug voor meer informatie

Synck watermark
Synck watermark
Synck watermark