“Voorkom Verborgen Kosten bij Fusie of Overname: De Impact van WGA-Verplichtingen ontrafeld”

Staat een fusie of overname in uw planning? Vergeet niet te focussen op de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) arbeidsongeschiktheidskosten!

Bij het overnemen van een bedrijf worden de effecten op de WGA-premie vaak over het hoofd gezien, wat aanzienlijke financiële gevolgen kan hebben voor zowel kleine als grote ondernemingen. Een 'Due Diligence'-onderzoek bij een fusie of overname bekijkt vele risico's, maar de financiële gevolgen van WGA-verplichtingen worden vaak genegeerd. Dit kan een kostbare fout zijn, omdat een mogelijke WGA-schade tot maximaal tien jaar kan worden toegerekend.

Het in kaart brengen van de financiële impact van WGA-verplichtingen kan helpen dit risico te minimaliseren, door rekening te houden met dergelijke kosten in de aankoopprijs. 

In totaal zijn er 8 verschillende scenario’s mogelijk, laten we twee mogelijke scenario's bekijken: 

1. Bedrijf A (publiekelijk verzekerd, middelgrote werkgever) wordt volledig overgenomen door bedrijf B (privaat verzekerd, grote werkgever). Beide bedrijven hebben te maken met WGA-kosten, die volledig op bedrijf B worden verhaald na de overname. In dit scenario kan bedrijf B een niet-verzekerde extra schade van meer dan EUR 350.000 oplopen die tot 10 jaar kan worden doorbelast.

2. In een ander scenario neemt bedrijf B (publiekelijk verzekerd, grote werkgever) bedrijf A (publiekelijk verzekerd, middelgrote werkgever) volledig over. Beide bedrijven hebben ZW en WGA-kosten, die volledig op bedrijf B worden verhaald na de overname. Dit kan leiden tot een sterk stijgende WGA-premie voor bedrijf B voor de maximale duur van 10 jaar, wat resulteert in extra te betalen premie tot wel EUR 250.000.

Een fusie of overname kan dus een aanzienlijke impact hebben. Mocht u overwegen te fuseren of een overname te doen, laten we dan eens om de tafel zitten en de huidige en toekomstige situatie bespreken om hoge kosten en/of aansprakelijkheidsstellingen te vermijden. Neem contact op met Bert Fieret of één van onze experts. Zie ook https://www.synckcompany.nl/eigenrisicodrager-wga/financieren/fusie-of-overname/.

Terug naar overzicht

Synck watermark
Synck watermark
Synck watermark

Heeft u vragen?

Bel mij terug voor meer informatie

Synck watermark
Synck watermark
Synck watermark