Wet toekomst pensioenen

De Wet toekomst pensioenen is op 30 mei 2023 door de Eerste Kamer aangenomen en gaat op 1 juli 2023 in. De wet regelt de wettelijke kaders van het nieuwe pensioenstelsel. Het nieuwe pensioenstelsel is transparanter en persoonlijker dan het huidige stelsel. In het nieuwe stelsel bouwen werknemers een eigen pensioenvermogen op en wordt de hoogte van de pensioenuitkering afhankelijk van de beleggingsresultaten.

De belangrijkste veranderingen in het nieuwe pensioenstelsel zijn:

- De afschaffing van de doorsneepremie financiering bij pensioenfondsen, waardoor het pensioen persoonlijker en transparanter wordt.

- De overgang naar beschikbare premieregelingen, waarbij de hoogte van het pensioen afhangt van de beleggingsresultaten.

- De minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, die gekoppeld wordt aan de levensverwachting.

- De aanpassing van het nabestaandenpensioen, dat meer uniform en eenvoudiger wordt.

- Het extra keuzerecht om 10% van het pensioen ineens op te nemen bij pensioeningang.

Hoe werkt het nieuwe pensioenstelsel?

Het nieuwe pensioenstelsel houdt in dat iedereen een eigen pensioenvermogen opbouwt met een vaste premie en een variabele uitkering. De uitkering hangt af van het rendement dat pensioenfondsen maken en staat niet meer vast voor de rest van je leven. Het pensioen bestaat nog steeds uit AOW en een aanvulling via de werkgever, maar de regeling wordt meer afgestemd op de persoonlijke situatie en risicobereidheid van de deelnemer. Het proces moet ook transparanter worden doordat iedereen zijn of haar persoonlijk pensioenvermogen kan inzien.

In het nieuwe stelsel spaart iedereen een eigen pensioenvermogen bij elkaar. Dat is de eigen ingelegde premie en de daarop behaalde rendementen. De premie wordt vlak en niet meer leeftijdsafhankelijk .

Een vlakke premie is een premie die voor alle leeftijden gelijk is. Zowel voor jongere als voor oudere werknemers wordt dan dezelfde premie beschikbaar gesteld. Meestal is dat x % van de pensioengrondslag. In het nieuwe pensioenstelsel moet de premie voor alle werknemers een gelijk percentage van de pensioengrondslag zijn. Deze mag dus niet afhankelijk zijn van leeftijd, wat in het huidige stelsel wel mag. De pensioengrondslag is het deel van het salaris waarover pensioen wordt opgebouwd. Dit is meestal het vaste salaris plus vakantiegeld en een eventuele dertiende maand en houdt rekening met de AOW.

Wat gebeurt er met mijn huidige pensioen?

Wat er gebeurt met jouw opgebouwde pensioen hangt af van of je pensioen opbouwt bij een pensioenfonds, verzekeraar of premiepensioeninstelling. Pensioenfondsen moeten voor 1 januari 2028, als cao-partijen dit gezamenlijk beslissen, alles omzetten naar het nieuwe systeem, wat invaren wordt genoemd.

Weet jij al wanneer je moet voldoen aan de Wet toekomst pensioenen? Hieronder een tijdslijn:

1 juli 2023 – 1 januari 2028                                                                                                              
Dit is de periode waarin je als werkgever de tijd krijgt om te voldoen aan de nieuwe pensioenregels.

1 januari 2024                                                                                                                            
De maximale toetredingsleeftijd voor de pensioenregeling wordt verlaagd van 21 jaar naar 18 jaar.

Vanaf 1 januari 2028                                                                                                                     
Je moet voldoen aan de nieuwe pensioenregels. Deelnemers van je oude contract mogen in dit contract blijven als jij ervoor kiest om dit contract te behouden naast je nieuwe contract. Treedt een nieuwe medewerker in dienst na 1 januari 2028? Dan moet deze in het nieuwe contract aangemeld worden.

Webinars
Na de zomerperiode organiseren wij diverse webinars waarin onze specialisten verder op dit onderwerp zullen ingaan. Op een laagdrempelige wijze word je meegenomen in de consequenties van de nieuwe pensioenwetgeving op jouw organisatie. Zodra de data bekend zijn zullen wij dit aan je laten weten.

Over Synck Company
Wij zijn een gespecialiseerde organisatie op het gebied van personele risico’s, sociale zekerheid en personele regelingen. Onze ervaren professionals krijgen de vrijheid om de best mogelijke oplossingen te vinden voor onze klanten en hun werknemers. Hierbij zijn verbetermogelijkheden altijd het vertrekpunt. Wij leveren maatwerk; iedere organisatie maar ook iedere mens is anders.

Wil je hier meer over weten?

Terug naar overzicht

Synck watermark
Synck watermark
Synck watermark

Heeft u vragen?

Bel mij terug voor meer informatie

Synck watermark
Synck watermark
Synck watermark