WHK Controle, helaas een noodzakelijk kwaad!

Als werkgever betaalt u jaarlijks een premie aan de Belastingdienst voor de uitkeringslasten van uw arbeidsongeschikte (WGA) werknemers. Eind november 2023 stuurt de Belastingdienst aan werkgevers de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2024. In deze beschikking wordt vermeld hoe hoog de premie is die u als werkgever in 2024 aan de Belastingdienst moet betalen. Wij zijn van mening dat het dit jaar extra belangrijk is om de beschikking te controleren; “de publieke premie zal in 2024 namelijk een hoogtepunt bereiken voor veel ondernemingen”.

Onderzoek
Uit onderzoek van Synck Company blijkt dat daarnaast de toekenningen in veel gevallen niet kloppen. Te hoge premies komen bij veel werkgevers voor (bij ongeveer 20% van de werkgevers). Dit komt zowel door het feit dat het complexe materie is als door de grote werkdruk en achterstanden bij het UWV.

U heeft helaas maar één keer per jaar de kans om de instroomlijsten die ten grondslag liggen aan de WGA-premie 2024 op te vragen. U kunt nu de informatie opvragen. Let op: dit dient echter wel te gebeuren binnen 6 weken na dagtekening van de Whk-beschikking.

De lijst geeft bruikbare informatie (in ieder geval de instroom WGA en indien van toepassing de instroom in de Ziektewet) tot en met het jaar 2022. Hiermee heeft u de relevante instroomcijfers in ieder geval tot en met 2022 actueel.

Ontzorgen
U kunt dit zelf opvragen bij de Belastingdienst, maar om u zoveel mogelijk te ontzorgen kunnen wij dit uit handen nemen. Met bijgesloten document kunt u ons machtigen om deze gegevens op te vragen. Daarnaast ontvangen wij graag de Whk beschikking 2024. Beide documenten kunt u vervolgens e-mailen naar whkcontrole@synckcompany.nl.  Na ontvangst van beide documenten ontvangt u binnen 14 dagen een voorlopige diagnose en nemen wij contact met u op om mogelijke vervolgstappen te bespreken. Voor meer achtergrondinformatie: Whk Check

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Bert Fieret; bert.fieret@synckcompany.nl  of bel hem op : 06 – 21150231.

Terug naar overzicht

Synck watermark
Synck watermark
Synck watermark

Heeft u vragen?

Bel mij terug voor meer informatie

Synck watermark
Synck watermark
Synck watermark