WIA/WGA-schade bij volledige bedrijfsovername

Door alle wijzigingen in de WGA-financiering en de veranderingen rond WGA en eigen risico dragen is het niet altijd even eenvoudig om een WGA-last voor een werkgever vast te stellen. Als er een fusie, splitsing of overname speelt bij een onderneming dan wordt het nog minder eenvoudig. Wanneer er zowel risicodragers als niet-risicodragers betrokken zijn wordt het erg opletten.

WGA-eigenrisicodragersverzekering

Bij een onderneming die WGA-eigenrisicodrager is heeft een arbeidsongeschikte werknemer een WGA-uitkering toegekend gekregen. Het UWV verhaalt deze uitkering op de WGA-eigenrisicodrager en deze claimt de schade vervolgens op zijn WGA-eigenrisicodragersverzekering. De onderneming wordt op een gegeven moment overgenomen door een werkgever die geen eigenrisicodrager is voor de WGA. De WGA-eigenrisicodragersverzekering wordt beëindigd.

WIA, werkgever en UWV

In de WIA is geregeld dat een werkgever die een eigenrisicodrager overneemt waar WGA-schade is, opdraait voor de betaling van de WGA-uitkering (art. 82 lid 3 onder b WIA). De werkgever betaalde de uitkeringen echter niet. Het UWV betaalde daarom de uitkering aan de werknemer en bracht deze vervolgens in rekening bij de werkgever. In de WIA is namelijk bepaald dat als een eigenrisicodrager de uitkering niet betaalt, het UWV dat doet en de uitkering verhaalt op de eigenrisicodrager (art. 84 lid 3 WIA). De betreffende werkgever heeft bezwaar aangetekend tegen het verhaal besluit van UWV. De werkgever werd door de rechter in het gelijk gesteld. De werkgever die de eigenrisicodrager had overgenomen, is namelijk zelf helemaal geen eigenrisicodrager. De WIA biedt dus helemaal geen mogelijkheid om de uitkering op hem te verhalen.

Volgens de rechter had het UWV wel een andere mogelijkheid, namelijk de WGA-schade te verhalen op de garantsteller van de overgenomen eigenrisicodrager. Ondanks dat de verzekering beëindigd is, blijft die garantie namelijk gelden voor alle uitkeringen die voor het einde van de verzekering en het intrekken van de garantie zijn ingegaan. De meeste verzekeraars bieden overigens ook dekking voor dit uitlooprisico. Een werkgever die door een overname van een WGA-eigenrisicodrager wordt geconfronteerd met een WGA-schade kan deze dus meestal verhalen op de beëindigde verzekering. Biedt die verzekering echter geen uitlooprisico, dan is het - zolang de Wet niet wijzigt - verstandig om in dergelijke situaties geen WGA-uitkering te betalen.

In de Verzamelwet SZW van 2020 is deze lacune in de WIA-wetgeving hersteld. Het UWV heeft sinds januari 2020 daardoor de mogelijkheid om op de opvolgende werkgever, WGA-eigenrisicodrager of niet, de door UWV betaalde WGA-schade te verhalen.

Terug naar overzicht

Synck watermark
Synck watermark
Synck watermark

Heeft u vragen?

Bel mij terug voor meer informatie

Synck watermark
Synck watermark
Synck watermark