EEN GROTE ONDERNEMING

WGA in eigen beheer met stop loss-dekking

Een grote industriële onderneming met ruim 4500 medewerkers overweegt het risico van instroom in de WGA in eigen beheer te nemen. De onderneming is privaat verzekerd voor het WGA-risico. Door de wetswijziging WGA van 2017 vindt de organisatie het tijd om haar opties te heroverwegen.

Uit de financiële analyse blijkt dat het WGA-risico in eigen beheer nemen voor de onderneming financieel interessant is. Er wordt wel gekozen voor het afdekken van mogelijke calamiteiten (substantiële toename van instroom in de WGA) met een stop loss-dekking.

Besparing van ruim € 1.500.000,- t.o.v. UWV

De gedifferentieerde premie van het UWV ligt op een hoog niveau. Indien de aan het UWV verschuldigde premie over de geanalyseerde periode wordt afgezet tegen de kosten bij eigen beheer, inclusief de stop loss-verzekering, leidt dit tot een besparing van ruim € 1.700.000,-.

Besparing van ruim € 500.000,-

De gedifferentieerde premie WGA van het UWV, over de geanalyseerde periode, ligt op een gemiddeld niveau. De aan het UWV verschuldigde WGA-premie is afgezet tegen de kosten bij eigen beheer. Dit scenario levert een besparing op van ruim € 500.000,-.

Wilt u een business case op maat?

Ontvang een branchespecifieke businesscase of geef antwoord op onze 3 vragen en krijg een bedrijfsspecifieke businesscase.

Direct aanvragen