GEMEENTELIJKE INSTELLING MET 550 MEDEWERKERS

Een Gemeentelijke instelling van 550 medewerkers vroeg Synck om een onderzoek te doen naar de sociale verzekeringspremies en een controle uit te voeren op de door UWV/Belastingdienst toegerekende schadelast.

Het onderzoek heeft een resultaat opgeleverd van EUR 95.600,- De doorlooptijd van dit onderzoek bedroeg 5 maanden.  De volgende controles zijn uitgevoerd:

  1. Controle toegerekende WAO en WGA-lasten gedifferentieerde premie WAO/WGA;
  2. Controle premieberekeningen door UWV na fusie van twee organisaties;
  3. Inventarisatie dossiers werknemers status arbeidsgehandicapte of structureel functioneel beperkingen;
  4. Toekenningsbeschikkingen WAO, WGA, ZW-vangnet, premies Ziekenfondswet (oude jaren).
  5. Correcties en restituties van gedifferentieerde premie WAO/WGA, omdat bleek dat een aantal werknemers ten onrechte meeberekend was;
  6. Additionele premiekortingen voor ouderen, werklozen en arbeidsongeschikte werknemers
  7. Additionele vangnetclaims voor zieke werknemers (no riskpolis voor arbeidsgehandicapten, ziekte tgv zwangerschap, orgaandonatie etc)

Wilt u een business case op maat?

Ontvang een branchespecifieke businesscase of geef antwoord op onze 3 vragen en krijg een bedrijfsspecifieke businesscase.

Direct aanvragen