GROTE BEURSGENOTEERDE LOGISTIEKE DIENSTVERLENER

Wij hadden al jaren een verzekeringsadviseur voor onze arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Synck Company heeft ons gevraagd of zij eens kritisch naar deze verzekeringen mochten kijken. Na marktonderzoek en analyse wisten zij een premie- korting te realiseren van ruim 20% op de totale premie en wij hebben nu onderlinge samenhang met ons verzuimbeleid voor o.a. cofinanciering kosten preventie en re-integrate en toegang tot de WGA/ZW specialisten van Synck.

Wilt u een business case op maat?

Ontvang een branchespecifieke businesscase of geef antwoord op onze 3 vragen en krijg een bedrijfsspecifieke businesscase.

Direct aanvragen