GROTE WERKGEVER

Schadelast WGA achterlaten bij het UWV

Een grote organisatie in de retail is getriggerd door de nieuwe WGA-wetgeving die per 2017 van kracht is geworden. Door deze wetswijziging blijven bestaande schadegevallen achter bij het UWV of de verzekeraar, als het UWV respectievelijk de verzekeraar verlaten wordt.

De bestaande schadelast bestaat uit WGA-schade van (ex-)werknemers die al een WGA-uitkering ontvangen, maar ook uit werknemers die voor 1 januari 2017 ziek zijn geworden en 2 jaar later instromen in de WGA. Door de bestaande schadelast achter te laten, kan de retailer met een schone lei beginnen.

Van publiek naar eigen beheer

Het retailbedrijf is publiek verzekerd bij het UWV. Synck heeft onder andere de aanbiedingen van de private verzekeraars naast elkaar gezet. Daarnaast is onderzocht of het in eigen beheer nemen van de WGA een optie is.

Uit de financiële analyse blijkt dat voor deze organisatie het in eigen beheer nemen van het WGA-risico substantieel meer voordeel oplevert dan een private verzekering. Daarnaast geeft deze optie maximale grip op het voorkomen van instroom in de WGA en het beperken van de WGA-duur.

Resultaat? Ruim 10 miljoen euro besparing!

Zetten we de aan het UWV verschuldigde premie, over de geanalyseerde periode, af tegen de kosten bij eigen beheer (verwachte WGA-schadelast plus uitvoeringskosten), dan leidt dit tot een besparing van meer dan € 10.000.000,-. Daarnaast wordt de te treffen voorziening voor toekomstige WGA-uitkeringen maximaal beperkt door op dossierniveau het WGA-risico in te schatten.

Wilt u een business case op maat?

Ontvang een branchespecifieke businesscase of geef antwoord op onze 3 vragen en krijg een bedrijfsspecifieke businesscase.

Direct aanvragen