MIDDELGROTE ZORGINSTELLING

Heroverwegen van WGA na wetswijziging

Een middelgrote zorginstelling met 950 medewerkers ondersteunt mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. De instelling is publiek verzekerd bij het UWV voor het WGA-risico.

Door de wetswijziging WGA van 1 januari 2017, wil de instelling haar situatie heroverwegen. Synck krijgt de opdracht om de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor de WGA te onderzoeken.

WGA in eigen beheer: minder kosten, meer grip

We hebben de verschillende opties (publiek, privaat, eigen beheer) onderzocht en een financiële analyse opgesteld. Hieruit blijkt dat het WGA-risico in eigen beheer nemen financieel het meest interessant is voor deze instelling.

Deze optie geeft daarnaast maximale grip op het voorkomen van instroom in de WGA en het beperken van de duur, door de inzet van de WGA-module van Synck. Dit heeft een gunstig effect op langdurig verzuim.

Besparing van ruim € 500.000,-

De gedifferentieerde premie WGA van het UWV, over de geanalyseerde periode, ligt op een gemiddeld niveau. De aan het UWV verschuldigde WGA-premie is afgezet tegen de kosten bij eigen beheer. Dit scenario levert een besparing op van ruim € 500.000,-.

Wilt u een business case op maat?

Ontvang een branchespecifieke businesscase of geef antwoord op onze 3 vragen en krijg een bedrijfsspecifieke businesscase.

Direct aanvragen