PRODUCENT VAN LANDBOUWPRODUCTEN

Aantal WGA-dossiers gehalveerd dankzij risicoscan

Een grote producent van landbouwproducten is nu enkele jaren eigenrisicodrager voor de WGA. Dit risico hebben zij herverzekerd via een stop loss-constructie. Wij noemen dit ook wel een calamiteitendekking.

De producent draagt het WGA-risico van werknemers helemaal zelf, tenzij de WGA-schadelast boven een van te voren afgesproken bedrag uitkomt (het zogenaamde eigen behoud).

Komen de uitgaven boven het afgesproken bedrag uit?

Dan neemt de verzekeraar de kosten hiervan voor haar rekening. Onze WGA-risicoscan helpt deze organisatie om de instroom van werknemers in de WGA en de daarbij komende kosten te beperken.

Het resultaat mag er zijn!

Door het inzetten van de risicoscan hebben wij het aantal dossiers van werknemers die instromen in de WGA kunnen halveren. Dit heeft de organisatie tienduizenden euro’s bespaard.

Wilt u een business case op maat?

Ontvang een branchespecifieke businesscase of geef antwoord op onze 3 vragen en krijg een bedrijfsspecifieke businesscase.

Direct aanvragen