VERPAKKINGSPRODUCENT

Ruime besparing op loonkosten

Een verpakkingsproducent is onderdeel van een internationale organisatie en heeft diverse vestigingen verspreid over Nederland. Van oudsher werd het HR-beleid bepaald door het hoofdkantoor in het buitenland. De instroom van werknemers in de WGA had maar beperkte aandacht. Al jaren was de organisatie publiek verzekerd bij het UWV.

Van publieke naar private verzekering

Synck heeft een uitgebreid adviestraject uitgevoerd, waarbij alle mogelijkheden zijn besproken. Op basis van onze analyse heeft deze organisatie ervoor gekozen om het WGA-risico onder te brengen bij een verzekeraar. Zij hebben hiermee een derde van hun financiële WGA-lasten bespaard.

Wilt u een business case op maat?

Ontvang een branchespecifieke businesscase of geef antwoord op onze 3 vragen en krijg een bedrijfsspecifieke businesscase.

Direct aanvragen