WERKGEVER IN HET ONDERWIJS MET 1.200 MEDEWEKERS

Synck Company kreeg van een werkgever in het onderwijs met 1.200 medewerkers de opdracht een controle uit te voeren op de sociale verzekeringspremies en subsidie regelingen.

Het onderzoek heeft een resultaat opgeleverd van EUR 375.300,- De doorlooptijd van dit onderzoek bedroeg 10 maanden. De volgende controles zijn uitgevoerd:

  1. Controle en herstelkansen van onjuiste premievaststellingen WAO/WGA en WW;
  2. Inventarisatie categorie werknemers met status arbeidsgehandicapte (AGH) en/of structureel functioneel beperkingen (SFB);
  3. Controle individuele toekenningsbeschikkingen WGA, WAO en ZW;
  4. Benutting van vangnetuitkeringen Ziektewet;
  5. Correcties en restituties van gedifferentieerde premie WAO/WGA, omdat bleek dat een aantal werknemers ten onrechte mee berekend was;
  6. Additionele premiekortingen/subsidies voor werknemers en stagiaires (subsidies aan de poort en gedurende het dienstverband)

Wilt u een business case op maat?

Ontvang een branchespecifieke businesscase of geef antwoord op onze 3 vragen en krijg een bedrijfsspecifieke businesscase.

Direct aanvragen