WERKGEVER MET 375 WERKNEMERS

Onlangs schakelde deze werkgever Synck Company in voor een scan Personele Regelingen. Uit dezeanalyse kwam een verschil tussen de arbeidsvoorwaardelijke toezegging en de WGA-hiaat- verzekeringnaar voren. Naast het verschil in dekking bleek dat de hoogte van de premie op de regelingen nietmeer marktconform was. De contracten waren net verlengd. Synck Company heeft de verzekeraar inkwestie vanuit zijn expertise en onafhankelijke rol ervan overtuigd om het contract tussentijds open te breken en premie bij te stellen. Dit leverde de klant een besparing op van: € 175.560,- .

Wilt u een business case op maat?

Ontvang een branchespecifieke businesscase of geef antwoord op onze 3 vragen en krijg een bedrijfsspecifieke businesscase.

Direct aanvragen