ZAKELIJKE DIENSTVERLENER MET 275 MEDEWERKERS

Synck Company kreeg van een werkgever in de zakelijke dienstverlening met 275 medewerkers de opdracht een controle uit te voeren op de sociale verzekeringspremies en subsidie regelingen.

Situatieschets: Het betreft een werkgever met diverse entiteiten. In eerste instantie zag men op tegen de werkzaamheden die het onderzoek met zich mee zou brengen maar uiteindelijk heeft men toch besloten het onderzoek uit te laten voeren.

Tijdens het onderzoek kwamen een aantal zaken naar voren waaruit bleek dat zowel het salarispakket diverse hiaten vertoonde als een verkeerde manier van verwerken van de verloning. Ook de overgang van een oud salarispakket naar een nieuw salarispakket had veel problemen veroorzaakt, mede doordat de implementatie slecht was begeleidt en de informatie ernstig te kort schoot.

Ten slotte bleek dat diverse processen niet goed waren vastgelegd en niet uniform werden opgevolgd.

Al deze zaken leidde tot een forse besparing van EUR 252.520,-.

Omdat er onvoldoende kennis aanwezig was binnen het bedrijf heeft Synck Company zorggedragen voor de correcties.

Naar aanleiding van het onderzoek heeft de werkgever besloten een abonnement af te nemen zodat Synck jaarlijks een controle uitvoert om grip te houden op de diverse regelingen en processen

Wilt u een business case op maat?

Ontvang een branchespecifieke businesscase of geef antwoord op onze 3 vragen en krijg een bedrijfsspecifieke businesscase.

Direct aanvragen