LAAT UW MEDEWERKERS HUN PENSIOEN NIET VERWAARLOZEN

Inzicht bij werknemers in hun financiële situatie na pensionering, zodat uw werknemers hun pensioen waarderen als een mooie arbeidsvoorwaarde en u voldoet aan uw zorgplicht.

Breng hen goed op de hoogte van uw pensioenregeling

 • Er ontstaat meer waardering voor uw pensioenregeling
 • Houdt uw oudere werknemers betrokken en gemotiveerd
 • Minder inzet nodig van uw HR-afdeling
 • Lees hier meer over een succesvolle pensioencommunicatie richting uw werknemers

Meer inzicht leidt tot hogere betrokkenheid

De meeste werknemers in Nederland zijn slecht op de hoogte van hun pensioenregeling. Dit kan ook uw werknemers financieel opbreken. Ze lopen mogelijkheden mis, bouwen te weinig op. Los van uw zorgplicht, is dit ook uw probleem. Want oudere werknemers raken vaak gedemotiveerd zodra zij merken of vermoeden dat ze te weinig pensioen hebben opgebouwd.

Maak dus werk van uw zorgplicht

 • Uw werknemers krijgen duidelijke uitleg via een periodiek persoonlijk financieel plan
 • Zij leren hun pensioenregeling kennen, zodat zij inzicht krijgen in hun inkomen in verschillende situaties
 • Ze krijgen uitleg over andere regelingen zoals de ‘ouderenregeling’ in het generatiepact
 • We stimuleren uw werknemers om actief bewuste keuzes te maken.
Meer informatie

Eerder met pensioen met gebruik RVU drempelvrijstelling

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is een belangrijk speerpunt van veel organisaties, zeker op de huidige krappe arbeidsmarkt. Bij veel werkgevers wordt hier ruim aandacht aan besteed en veel tijd, maar ook geld in geïnvesteerd. Dit maakt u als werkgever aantrekkelijk. Maar wat nu als uw medewerkers bijvoorbeeld de digitale ontwikkelingen niet meer kunnen volgen of de veranderingen in werkzaamheden niet meer bij kunnen benen? Wat kunt u dan nog met medewerkers die vlak voor hun pensioendatum zijn? Hoe houdt u hen gemotiveerd?

De RVU-drempelvrijstelling is een tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing, de zogenaamde 52% eindheffing voor de werkgever. Voor een werknemer, die tussen 2021 en 2025 maximaal 3 jaar eerder uittreedt dan op zijn AOW-leeftijd, geldt een vrijstelling voor de afdracht van RVU-heffing. De vrijstelling geldt voor uitkeringen tot maximaal € 1.874,- bruto per maand (bedrag 2022). Het bedrag van € 1.874,- is gekoppeld aan de netto AOW-uitkering en wordt jaarlijks bijgesteld.

U kunt de medewerkers die maximaal 3 jaar voor hun AOW-leeftijd zitten nu een ontslagvergoeding geven ter hoogte van de drempelvrijstelling. Deze bedraagt maximaal 36 maanden, een bedrag van  € 1.874,- per maand. U krijgt dus geen 52% heffing over dit bedrag.

Samen met u als werkgever analyseert Synck Company uw werknemersbestand om te bepalen welke werknemers voor een regeling in aanmerking komen. Wie zijn de beoogde kandidaten, wie van hen biedt u een regeling aan en hoe ziet uw mogelijke eerder vertrekregeling eruit, zijn vragen die in dit proces naar voren komen.

Synck Company inventariseert de persoonlijke situatie van uw medewerker, schetst vervolgens meerdere scenario’s en neemt hier ook de persoonlijke pensioensituatie in mee. Zo krijgt uw werknemer inzicht in zijn financiële situatie bij een eerder vertrek bij uw organisatie. Alleen door dit inzicht kan de werknemer een goede, maar ook vrijwillige keuze maken.

Bovenstaand ziet u één van de scenario’s die Synck Company uw werknemer zal schetsen. Op basis van dit inzicht kan uw werknemer een keuze maken om gebruik te maken van deze vrijwillige regeling.

Eerder met Pensioen Advies

Eén van de meest effectieve middelen om uw duurzame inzetbaarheidsbeleid vorm te geven en te optimaliseren, is het Eerder met Pensioen Advies van Synck Company.

Wat levert dit advies u op?

 • Inzicht over het stimuleren van deelname aan de RVU-regeling
 • Volledig inzicht in de opbouw van uw werknemersbestand
 • Een overzicht van uw loonkostenbesparing
 • Hulp bij het inregelen van salarisadministratie
 • Wat u kunt doen bij overlijden binnen de RVU-periode

De nadruk van onze aanpak ligt op:

 • Inzicht: welke werknemers komen voor de RVU-regeling in aanmerking? Hoe staan zij tegenover het eerder met pensioen gaan?
 • Budget: hoe hoog is uw budget voor het beschikbaar stellen van de RVU-regeling en welke besparing op loonkosten is er mogelijk?
 • Compliancy: aansluiting op arbeidsvoorwaardelijke toezeggingen(pensioen), aansprakelijkheid, wet- en regelgeving
 • Uitvoeringsaspecten: inrichting processen ten aanzien van communicatie en loonadministratie
 • Uw werknemer: wat is zijn/haar persoonlijke financiële situatie? Hoe ziet de pensioensituatie eruit?

Klanten aan het woord

Synck Company waarderen wij al vele jaren als onafhankelijk adviseur met grote kennis van zaken, grote mate van service en betrokkenheid. Wat ons betreft is het team van Synck Company onze grootste bron van tevredenheid en waardering.

Petra Kiphardt
HR, Dirkzwager Legal & Tax

Vanuit mijn rol als teammanager vitaliteit en verzuim werk ik al jaren met Synck Company. Met regelmaat attendeer ik andere bedrijven op de dienstverlening van Synck. Ik heb de ervaring dat zij een betrouwbare, adequate samenwerkingspartner zijn, die toegevoegde waarde biedt, zowel vakinhoudelijk als financieel.

Anoeska Uyleman - Niesing
Teammanager Vitaliteit en Verzuim, Beweging 3.0

Professionele ondersteuning bij complexe casuïstiek op het gebied van langdurige verzuim dossiers, voorkomen WGA instroom en begeleiding WGA/ZW.

Esther Intema
HR manager, IW Noord-Holland

Prettige samenwerking door goede communicatie en korte lijnen.

Christella Kauhl
Stichting Vivantes Zorggroep

Wij kunnen Synck Company van harte aanbevelen! Met hun specifieke expertise heeft Synck Company ons in diverse processen op een adequate wijze geadviseerd en ondersteund met een aanzienlijke kostenbesparing als gevolg.

Lydia Struik
Protestantse Kerk in Nederland

Synck Company beschikt over ruime ervaring en kennis op het gebied van sociale zekerheid en zorg. Hiermee bieden zij ons focus en maatwerk op een hoog kwaliteitsniveau. Een team van gemotiveerde specialisten die ons door het doolhof van regelgeving en wetten loodst. Dat is het ontzorgen dat wij zochten, Synck ons beloofde en nu waarmaakt.

Jeroen Swaan
Human Resource and Organisation Advisor, BEWiSynbra Group

Wij zijn uiterst vakkundig begeleid in het traject naar ERD ZW / WGA door Synck Company. Het periodiek sparren met deskundige specialisten voegt een duidelijke meerwaarde toe aan ons re-integratiebeleid en we zijn ervan overtuigd dat de verdere begeleiding van ZW en WGA dossiers na uitdiensttreding in goede handen is.

Marianne Fillié-de Wit
Adviseur verzuim en beleid, Stichting SCOPE scholengroep

Synck heeft ons geholpen bij de keuze om eigenrisicodrager te worden voor zowel de Ziektewet als de WGA. Ons contactpersoon Annette (specialist ZW/WGA) adviseert, ondersteunt en ontzorgt GMB rondom de uitvoering van de ziektewet en de WIA/WGA. Dit gebeurt met oprechte aandacht voor de (ex)medewerker, waar het om draait, en aandacht voor de vragen vanuit ons als werkgever. Door dit contact vanuit Synck beschikken wij op afroep over de expertise die nodig is om langdurig verzuim en instroom in de WGA te voorkomen.

Peetjan Vink
Senior HR Adviseur, GMB

BENT U ZICH AAN HET ORIËNTEREN?

Nodig naast de grote spelers ook Synckcompany uit. Zo ervaart u zelf het verschil in betrokkenheid, service én aanpak.

Wilt u een keer sparren?