Scan van uw werknemers verzekeringen

Nu de overheid zich steeds meer terugtrekt en de risico’s in toenemende mate bij werkgevers worden gelegd, worden secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals werknemersverzekeringen (pensioen-, verzuim-, ongevallen-, reis-, arbeidsongeschiktheids- en zorgverzekeringen) belangrijker voor de toekomst van uw bedrijf.

In veel situaties is het goed mogelijk om flinke kostenbesparingen te realiseren, niet alleen op de premies maar ook door de koppeling te leggen met uw verzuim- en re-integratiebeleid.

Eén van de meest effectieve middelen om uw werknemersverzekeringen in kaart te brengen en te optimaliseren, is de Scan werknemersverzekeringen van Synck Company.

Heeft u de afgelopen drie jaar geen premieverhoging gekregen, dan betaalt u vast te veel verzekeringspremie. Wilt u weten hoeveel?

In onze aanpak voor uw werknemersverzekeringen ligt de nadruk op:

  • Kosten: de beste voorwaarden tegen de scherpste prijs
  • Onderlinge samenhang tussen de personele regelingen en het creëren van financiële ruimte voor preventie en re-integratie
  • Compliancy: aansluiting op arbeidsvoorwaardelijke toezeggingen, zorgplicht, aansprakelijkheid, wet- en regelgeving
  • Uitvoeringsaspecten: inrichting processen ten aanzien van communicatie, administratie, begeleiding bij verzuim en arbeidsongeschiktheid

Wilt u meer weten over de mogelijkheden?

Neemt u dan contact op met Synck Company.

Meer weten?