De WGA Hiaatverzekering zorgt voor zieke medewerkers

Met een WGA Hiaatverzekering zorgt u goed voor uw zieke werknemer als hij langdurig arbeidsongeschikt wordt. Na twee jaar ziekte krijgt hij meestal alleen een WIA uitkering van het UWV. Hierdoor gaat hij er op inkomen flink op achteruit. Met een WGA Hiaatverzekering vult u de WIA-uitkering aan zodat uw medewerker meer te besteden heeft.

WGA Hiaatverzekering vult WIA aan

Met de WGA Hiaatverzekering vult u de WGA-vervolguitkering van uw zieke medewerker aan. Zo zorgt u voor meer inkomen. Als uw medewerker na twee jaar nog steeds ziek is (35% of meer arbeidsongeschikt) en minder verdient dan volgens het UWV mogelijk is, dan krijgt hij een WGA-vervolguitkering.

Andere inkomensverzekeringen

Behalve de WGA Hiaatverzekering kunt u ook de volgende verzekeringen afsluiten:

WIA Excedentverzekering, met deze regeling zorgt u voor extra bestedingsruimte voor zieke medewerkers met hogere inkomens. Na twee jaar ziekte krijgt uw werknemer een WIA-uitkering van de overheid. De WIA-uitkering is lager dan het inkomen van uw werknemer en houdt alleen rekening met inkomens tot het maximum uitkeringsloon (€ 66.957,00 per 1-1 2023). Verdient uw werknemer meer, dan regelt de overheid niets. Dit is een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde.

WIA Bodemverzekering, voor werknemers die na twee jaar ziekte door het UWV voor minder dan 35% worden afgekeurd. Voor hen regelt de overheid niets. Als werkgever houdt u deze werknemer meestal in dienst en kunt u eenmalig zorgen voor meer inkomen. Hij krijgt in het derde ziektejaar dan bijvoorbeeld 20% van zijn salaris.

Hoe werkt de WIA?

De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) bestaat uit twee regelingen:

WGA (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), voor werknemers die gedeeltelijk (35%-80%) arbeidsongeschikt zijn of volledig (80%-100%) arbeidsongeschikt zijn, maar nog wel beter kunnen worden.

IVA (Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten), voor werknemers die volledig (100%) arbeidsongeschikt zijn, maar niet meer beter kunnen worden.

Veelgestelde vragen

Wat is een WGA hiaatverzekering

Een WGA hiaatverzekering is een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering die bedoeld is om het inkomensverlies te compenseren dat kan optreden wanneer een werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt verklaard en in de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) terechtkomt. De WGA is een regeling van de overheid die bedoeld is om gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk.

Een WGA-hiaat ontstaat wanneer het inkomen van een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer in de WGA lager is dan het inkomen dat hij of zij verdiende voordat hij of zij arbeidsongeschikt werd. Dit komt doordat de WGA-uitkering in de meeste gevallen lager is dan het inkomen dat de werknemer voorheen verdiende.

Een WGA hiaatverzekering vult dit inkomensverschil aan. Als de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt en in de WGA terechtkomt, betaalt de verzekeraar een aanvullende uitkering. Deze uitkering kan het inkomensverlies compenseren dat optreedt als gevolg van het WGA-hiaat.

Het is belangrijk op te merken dat een WGA hiaatverzekering vaak wordt afgesloten door werkgevers voor hun werknemers. Werknemers kunnen echter ook individueel een WGA hiaatverzekering afsluiten om zichzelf te beschermen tegen een inkomensdaling als gevolg van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Wat is het verschil tussen WIA hiaat en WGA hiaat?

Het belangrijkste verschil tussen een WIA hiaat en een WGA hiaat is het moment waarop ze zich voordoen en welke uitkeringen ze aanvullen.

Een WIA hiaatverzekering vult het inkomensverlies aan dat ontstaat wanneer een werknemer volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard en in de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) terechtkomt. De IVA is een regeling van de overheid die bedoeld is om volledig arbeidsongeschikte werknemers te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk. Een WIA hiaat ontstaat wanneer het inkomen van een volledig arbeidsongeschikte werknemer lager is dan het inkomen dat hij of zij verdiende voordat hij of zij arbeidsongeschikt werd.

Een WGA hiaatverzekering vult daarentegen het inkomensverlies aan dat kan optreden wanneer een werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt verklaard en in de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) terechtkomt. Zoals eerder genoemd, is de WGA een regeling van de overheid die bedoeld is om gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk. Een WGA hiaat ontstaat wanneer het inkomen van een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer in de WGA lager is dan het inkomen dat hij of zij verdiende voordat hij of zij arbeidsongeschikt werd.

In beide gevallen bieden de hiaatverzekeringen aanvullende uitkeringen om het inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid te compenseren. Echter, omdat de regelingen waarop ze betrekking hebben verschillend zijn, zijn de voorwaarden en premies van WIA hiaat- en WGA hiaatverzekeringen verschillend. Het is daarom belangrijk om de specifieke voorwaarden van elke verzekering zorgvuldig te onderzoeken voordat u een beslissing neemt.

Is een WGA hiaat verzekering verplicht?

Een WGA hiaatverzekering is niet verplicht, het is een vrijwillige aanvullende verzekering die door werkgevers kan worden aangeboden aan hun werknemers. Het is echter wel belangrijk om op te merken dat als een werknemer in de WGA terechtkomt, hij of zij mogelijk een aanzienlijk inkomensverlies kan ervaren, omdat de WGA-uitkering in de meeste gevallen lager is dan het inkomen dat de werknemer voorheen verdiende.

Een WGA hiaatverzekering kan werknemers helpen dit inkomensverlies te compenseren door aanvullende uitkeringen te bieden bovenop de WGA-uitkering van de overheid. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om een WGA hiaatverzekering aan te bieden als onderdeel van hun arbeidsvoorwaardenpakket om werknemers te helpen beschermen tegen financiële risico’s in geval van arbeidsongeschiktheid.

Hoewel een WGA hiaatverzekering niet verplicht is, kan het afsluiten van een dergelijke verzekering een slimme zet zijn voor zowel werkgevers als werknemers om ervoor te zorgen dat werknemers voldoende financiële bescherming hebben in geval van arbeidsongeschiktheid.

Hoe werkt een WGA hiaatverzekering?

Hieronder volgt een korte uitleg van hoe een WGA hiaatverzekering doorgaans werkt:

 1. Een werknemer wordt gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard en komt in de WGA terecht. Dit betekent dat hij of zij slechts in staat is om gedeeltelijk te werken.
 2. De WGA-uitkering van de overheid wordt berekend op basis van het percentage van de resterende verdiencapaciteit van de werknemer. Dit bedrag kan lager zijn dan het salaris dat de werknemer verdiende voordat hij of zij arbeidsongeschikt werd.
 3. Als de werkgever een WGA hiaatverzekering heeft afgesloten, kan de werknemer in aanmerking komen voor aanvullende uitkeringen bovenop de WGA-uitkering van de overheid.
 4. De aanvullende uitkeringen worden berekend op basis van de voorwaarden van de verzekering en zijn meestal een vast percentage van het salaris dat de werknemer verdiende voordat hij of zij arbeidsongeschikt werd.
 5. De aanvullende uitkeringen worden rechtstreeks aan de werknemer uitgekeerd en zijn belastingvrij tot een bepaald bedrag.

Het is belangrijk om te onthouden dat de voorwaarden van een WGA hiaatverzekering kunnen variëren tussen verschillende verzekeraars en werkgevers. Het is daarom belangrijk om de specifieke voorwaarden van elke verzekering zorgvuldig te onderzoeken voordat u een beslissing neemt.

Wat is er verzekerd met de WGA-hiaatverzekering?

Een collectieve WGA-hiaatverzekering is een aanvullende verzekering die bedoeld is om het inkomensverlies van werknemers te compenseren als ze gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard en in de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) terechtkomen. De verzekering kan verschillende dekkingen bieden, afhankelijk van de voorwaarden van de verzekering die door de werkgever zijn afgesloten. Hieronder staan enkele van de typische dekkingen die een collectieve WGA-hiaatverzekering kan bieden:

 1. Aanvulling op de WGA-uitkering: De verzekering kan een aanvulling bieden op de WGA-uitkering van de overheid, zodat het inkomen van de werknemer wordt aangevuld tot een bepaald percentage van het salaris dat de werknemer verdiende voordat hij of zij arbeidsongeschikt werd.
 2. Dekking voor duur van arbeidsongeschiktheid: De verzekering kan een uitkering bieden gedurende de gehele periode van arbeidsongeschiktheid van de werknemer, zolang deze duurt.
 3. Indexatie: De verzekering kan een indexatie bieden waarmee het verzekerde bedrag jaarlijks wordt aangepast aan de inflatie.
 4. Wachttijd: De verzekering kan een wachttijd hebben voordat de uitkeringen beginnen. Dit betekent dat er een bepaalde periode moet zijn verstreken voordat de uitkeringen beginnen. Een langere wachttijd kan resulteren in lagere premies.
 5. Verzekeringsduur: De verzekering kan een maximale verzekeringsduur hebben, bijvoorbeeld 5 of 10 jaar. Dit betekent dat de uitkeringen worden gestopt na een bepaalde periode van arbeidsongeschiktheid.
Wat zijn de voordelen van een WGA-hiaatverzekering?

Het afsluiten van een WGA-hiaatverzekering kan verschillende voordelen bieden, zowel voor werknemers als werkgevers. Hieronder staan enkele van de voordelen van een WGA-hiaatverzekering:

 1. Financiële zekerheid: Een WGA-hiaatverzekering biedt werknemers financiële zekerheid en een aanvulling op hun inkomen als ze gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken en in de WGA terechtkomen. Dit kan helpen om de financiële lasten te verlichten die gepaard gaan met arbeidsongeschiktheid en de werknemer en zijn of haar gezin te beschermen tegen financiële problemen.
 2. Behoud van levensstandaard: Door de aanvullende uitkering van de WGA-hiaatverzekering kan de werknemer zijn of haar levensstandaard behouden en eventuele extra kosten die gepaard gaan met arbeidsongeschiktheid betalen, zoals medische behandelingen of aanpassingen aan de woning.
 3. Goed werkgeverschap: Het aanbieden van een WGA-hiaatverzekering kan worden gezien als goed werkgeverschap en kan bijdragen aan de loyaliteit en tevredenheid van werknemers. Het kan ook helpen om de concurrentiepositie van het bedrijf op de arbeidsmarkt te verbeteren.
 4. Fiscale voordelen: De premie die de werkgever betaalt voor de WGA-hiaatverzekering kan fiscaal aftrekbaar zijn als bedrijfskosten. Dit kan de kosten van de verzekering verlagen.

Het is belangrijk om op te merken dat de exacte voordelen van een WGA-hiaatverzekering kunnen variëren tussen verschillende verzekeraars en werkgevers. Het is daarom belangrijk om de specifieke voorwaarden en voordelen van elke verzekering zorgvuldig te onderzoeken voordat u een beslissing neemt.

Wat is de WGA-uitkering?

De WGA-uitkering is een uitkering voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn geworden en daardoor minder kunnen werken en verdienen. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. De WGA-uitkering wordt uitgekeerd door het UWV en is bedoeld om het verlies aan inkomen als gevolg van de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid te compenseren.

De hoogte van de WGA-uitkering is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het verlies aan verdiencapaciteit en het aantal uren dat de werknemer nog wel kan werken. Ook kan de hoogte van de uitkering worden beïnvloed door eventuele neveninkomsten die de werknemer nog heeft. Het is belangrijk op te merken dat de WGA-uitkering een tijdelijke uitkering is en dat er vaak sprake is van een beperkte duur van de uitkering.

De WGA-uitkering kan worden aangevuld met een WGA-hiaatverzekering, die de werknemer extra financiële zekerheid biedt bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Hoe kunt u de WGA-hiaatverzekering afsluiten?

Een WGA-hiaatverzekering kan alleen worden afgesloten via de werkgever. Dit komt omdat het gaat om een collectieve verzekering, waarbij de werkgever de verzekering afsluit voor alle werknemers. Als werknemer hoef je zelf geen actie te ondernemen om de verzekering af te sluiten.

Het is wel belangrijk om te weten dat niet alle werkgevers automatisch een WGA-hiaatverzekering aanbieden aan hun werknemers. Sommige werkgevers bieden alleen een basis WIA-verzekering aan, die niet alle financiële risico’s bij arbeidsongeschiktheid dekt. Het is daarom raadzaam om bij je werkgever te informeren naar de mogelijkheden voor het afsluiten van een WGA-hiaatverzekering en om eventueel zelf het initiatief te nemen om dit te regelen.

Meer weten?

Heeft u vragen over de WGA hiaatverzekering? Neem dan contact op met een van de adviseurs van Synck Company.

Meer weten?