De WGA Hiaatverzekering zorgt voor zieke medewerkers

Met een WGA Hiaatverzekering zorgt u goed voor uw zieke werknemer als hij langdurig arbeidsongeschikt wordt. Na twee jaar ziekte krijgt hij meestal alleen een WIA uitkering van het UWV. Hierdoor gaat hij er op inkomen flink op achteruit. Met een WGA Hiaatverzekering vult u de WIA-uitkering aan zodat uw medewerker meer te besteden heeft.

WGA Hiaatverzekering vult WIA aan

Met de WGA Hiaatverzekering vult u de WGA-vervolguitkering van uw zieke medewerker aan. Zo zorgt u voor meer inkomen. Als uw medewerker na twee jaar nog steeds ziek is (35% of meer arbeidsongeschikt) en minder verdient dan volgens het UWV mogelijk is, dan krijgt hij een WGA-vervolguitkering.

Andere inkomensverzekeringen

Behalve de WGA Hiaatverzekering kunt u ook de volgende verzekeringen afsluiten:

WIA Excedentverzekering, met deze regeling zorgt u voor extra bestedingsruimte voor zieke medewerkers met hogere inkomens. Na twee jaar ziekte krijgt uw werknemer een WIA-uitkering van de overheid. De WIA-uitkering is lager dan het inkomen van uw werknemer en houdt alleen rekening met inkomens tot het maximum uitkeringsloon (€ 66.957,00 per 1-1 2023). Verdient uw werknemer meer, dan regelt de overheid niets. Dit is een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde.

WIA Bodemverzekering, voor werknemers die na twee jaar ziekte door het UWV voor minder dan 35% worden afgekeurd. Voor hen regelt de overheid niets. Als werkgever houdt u deze werknemer meestal in dienst en kunt u eenmalig zorgen voor meer inkomen. Hij krijgt in het derde ziektejaar dan bijvoorbeeld 20% van zijn salaris.

Hoe werkt de WIA?

De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) bestaat uit twee regelingen:

WGA (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), voor werknemers die gedeeltelijk (35%-80%) arbeidsongeschikt zijn of volledig (80%-100%) arbeidsongeschikt zijn, maar nog wel beter kunnen worden.

IVA (Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten), voor werknemers die volledig (100%) arbeidsongeschikt zijn, maar niet meer beter kunnen worden.

Meer weten?

Heeft u vragen over de WGA hiaatverzekering? Neem dan contact op met een van de adviseurs van Synck Company.

Meer weten?