De WIA Excedentverzekering voor meer bestedingsruimte

Met een WIA Excedentverzekering zorgt u goed voor uw werknemers als ze langdurig ziek zijn. Dit is nog belangrijker voor werknemers met een hoog salaris. Na twee jaar ziekte krijgt uw werknemer meestal alleen een WIA-uitkering van het UWV en gaat er dus qua inkomen flink op achteruit. Een WIA Excedentverzekering geeft uw medewerker meer bestedingsruimte bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

De WIA verzekering voor werknemers met hoge inkomens

Met de WIA Excedentverzekering zorgt u voor een aanvulling op de WIA-uitkering. Dit is vooral meer inkomen voor zieke medewerkers met een hoger inkomen. Als uw werknemer na twee jaar nog steeds ziek is en 35% of meer arbeidsongeschikt, dan krijgt hij een WIA-uitkering van het UWV. Het UWV houdt bij de WIA-uitkering alleen rekening met inkomens tot het maximum uitkeringsloon (€ 66.957,00 per 1-1 2023). Voor werknemers die meer verdienen is niets geregeld.
U kunt kiezen uit verschillende aanvullingen, afhankelijk van de hoogte van het inkomen.

Andere inkomensverzekeringen

Behalve de WIA Excedentverzekering kunt u ook de volgende verzekeringen afsluiten:

WGA Hiaatverzekering: met een WGA Hiaatverzekering zorgt u voor extra inkomen als uw medewerker langer dan twee jaar ziek is en een WGA-vervolguitkering ontvangt van het UWV. Deze uitkering is lager dan het inkomen van uw werknemer. Met de WGA Hiaatverzekering heeft uw werknemer meer te besteden. Dit is een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde.

WIA Bodemverzekering: voor werknemers die na twee jaar ziekte voor minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard worden, regelt de overheid niets. Als werkgever houdt u deze werknemer meestal in dienst en kunt u eenmalig zorgen voor meer inkomen. Hij krijgt in het derde ziektejaar dan bijvoorbeeld 20% van zijn salaris.

Hoe werkt de WIA?

De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) bestaat uit twee regelingen:

WGA (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), voor werknemers die gedeeltelijk (35%-80%) arbeidsongeschikt zijn of volledig (80%-100%) arbeidsongeschikt zijn, maar nog wel beter kunnen worden.

IVA (Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten), voor werknemers die volledig (100%) arbeidsongeschikt zijn, maar niet meer beter kunnen worden.

Meer weten?

Heeft u vragen over de WIA Excedentverzekering? Neem dan contact op met een van de adviseurs van Synck Company.

Meer weten?