Ziekteverzuimverzekering

Deze verzekering dekt het risico van de wettelijk verplichte loondoorbetaling bij ziekte van werknemers op grond van de Wet Uitbreiding Loondoor-Betalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ).

De ziekteverzuimverzekering zorgt voor zieke medewerkers

Een werkgever is wettelijk verplicht een zieke werknemer gedurende twee jaar 70% van zijn loon door te betalen. Gedurende het eerste jaar van de ziekte geldt dat in ieder geval het minimumloon moet worden doorbetaald. Krachtens een CAO kan een hogere loondoorbetalingsplicht bij ziekte van kracht zijn. Het financiële risico kan worden verzekerd via een ziekteverzuimverzekering.

Varianten ziekteverzuimverzekering

Indien een werkgever het risico van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekteverzuim op grond van de WULBZ en Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte wil verzekeren, zijn er twee mogelijkheden:

  1. Conventionele verzekering
  2. Stop Loss verzekering.

Bij de Conventionele verzekering geldt een eigen risico in tijd (dagen), waarbij met de werkgever een eigen risicotermijn per ziektegeval en per werknemer wordt overeengekomen.

Doelgroep: werkgevers vooral in het MKB segment

Bij de Stop Loss verzekering geldt een eigen risico in geld. Als het totale bedrag dat de werkgever in een jaar in verband met ziekte aan loon moet doorbetalen, een bepaalde grens overschrijdt, dan komt het bedrag boven deze grens voor rekening van de verzekeraar. Het eigen behoud voor de werkgever wordt gewoonlijk vastgesteld op basis van verzuimgegevens in voorafgaande jaren.

De ziekteverzuimverzekering kan op maat worden samengesteld. Zo zijn er onder meer keuzemogelijkheden voor de werkgever ten aanzien van de wachttijd, het verzekerde percentage van de loonsom en de hoogte van het eigen behoud.

Synck watermark
Synck watermark

De Premie

De premie is afhankelijk van de gekozen dekking, de verzuimcijfers, de gekozen wachttijd en de totale loonsom. De berekende premie geldt als een voorschotpremie. Aan het eind van het jaar wordt aan de hand van de definitieve loonsom en de verzuimcijfers van de afgelopen jaren de voorschotpremie voor het volgende jaar berekend en vindt er een verrekening plaats.

Bijzonderheden

In de voorwaarden voor ziekteverzuimverzekeringen worden doorgaans eisen gesteld aan de verzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers.

De verzekeraars bieden vaak dekking voor een deel van de kosten die verband houden met re-integratiebegeleiding. Er kan ook worden samengewerkt met gespecialiseerde bureaus die ingezet worden om de genezing te bevorderen en de zieke werknemer zo snel mogelijk gezond weer aan het werk te krijgen

Advies en voordeel

De adviseurs van Synck Company helpen u graag bij het inrichten van uw Ziekteverzuimverzekering. Zij zijn goed op de hoogte van alle mogelijkheden, zodat u een gedegen afweging kunt maken. Behalve deskundig advies, biedt Synck Company ook de meest gunstige prijs-/kwaliteitverhouding. Want door doorlopend marktonderzoek is Synck Company altijd op de hoogte van de scherpste aanbiedingen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden?

Neemt u dan contact op met Synck Company.

Meer weten?