Marktonderzoek Ziekteverzuimverzekering

Het Vervangingsfonds verandert en verdwijnt, de premies stijgen door! De complexe administratie voor het indienen van claims en het verwerken van dossiers gaat steeds moeizamer. Belangrijker nog is dat bij uitval er vaak al niet of nauwelijks wordt vervangen, dit in verband met de zeer beperkte beschikbaarheid van vervangende leerkrachten en vereiste ‘bewijslast’ van uitval.

Met andere woorden, wel premie betalen maar geen vervanging!! Dit is een onhoudbare situatie en tijd voor verandering! 1 januari 2020 is het volgende moment om uit te treden.

Wat zijn de alternatieven voor het Vervangingsfonds? In onderstaande tabel een overzicht van de premieontwikkeling:

Past de huidige vorm van financieren nog bij het risico van uw organisatie?

In veel gevallen is het financieel aantrekkelijk om uit het Vervangingsfonds te treden en het financiële risico onder te brengen in de private verzekeringsmarkt. De voordelen van een regeling in de private verzekeringsmarkt:

  • De financiële besparing kan oplopen tot wel 60% van de huidige bijdrage VF;
  • Eenvoudig ziekmelden (geen gedoe met administratie);
  • Directe relatie tussen schade (loon werknemer) en uitkering (geen gedoe met uitbetalingen);
  • Geen aanvullende bewijslast bij uitkeringsrecht
  • Cofinanciering van interventies en re-integratie
  • En indien van toepassing integrale koppeling ziekteverzuim en WGA.

Het Vervangingsfonds stelt voorwaarden aan uittreden. U wilt dat uw organisatie en het onderwijs er beter van wordt, Synck Company kan u ondersteunen met:

  • Onderzoek en advies over verschillende verzekeringsopties door middel van een breed marktonderzoek (alle relevante verzekeraars worden betrokken)

Doel marktonderzoek:

Deze verzekering dekt het risico van de wettelijk verplichte loondoorbetaling bij ziekte van werknemers op grond van de Wet Uitbreiding Loondoor-Betalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ).

De ziekteverzuimverzekering zorgt voor zieke medewerkers

Een werkgever is wettelijk verplicht een zieke werknemer gedurende twee jaar 70% van zijn loon door te betalen. Gedurende het eerste jaar van de ziekte geldt dat in ieder geval het minimumloon moet worden doorbetaald. Krachtens een CAO kan een hogere loondoorbetalingsplicht bij ziekte van kracht zijn. Het financiële risico kan worden verzekerd via een ziekteverzuimverzekering.

Varianten ziekteverzuimverzekering

Indien een werkgever het risico van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekteverzuim op grond van de WULBZ en Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte wil verzekeren, zijn er twee mogelijkheden:

1.         Conventionele verzekering
2.         Stop Loss-verzekering.

Bij de Conventionele verzekering geldt een eigen risico in tijd (dagen), waarbij met de werkgever een eigen risicotermijn per ziektegeval en per werknemer wordt overeengekomen.

Bij de Stop Loss verzekering geldt een eigen risico in geld. Als het totale bedrag dat de werkgever in een jaar in verband me ziekte aan loon moet doorbetalen, een bepaalde grens overschrijdt, dan komt het bedrag boven deze grens voor rekening van de verzekeraar. Het eigen behoud voor de werkgever wordt gewoonlijk vastgesteld op basis van verzuimgegevens in voorafgaande jaren.

De ziekteverzuimverzekering kan op maat worden samengesteld. Zo zijn er onder meer keuzemogelijkheden voor de werkgever ten aanzien van de wachttijd, het verzekerde percentage van de loonsom en de hoogte van het eigen behoud.

Wanneer de uitgangspunten geformuleerd zijn, zal een marktonderzoek worden uitgeschreven waarbij verzekeraars zullen worden uitgenodigd om een offerte uit te brengen.

Advies en voordeel

De adviseurs van Synck Company helpen u graag bij het onderzoek naar een alternatieve risicofinanciering van uw Ziekteverzuimrisico. Zij zijn goed op de hoogte van alle mogelijkheden, zodat u een gedegen afweging kunt maken. Behalve deskundig advies, biedt Synck Company ook de meest gunstige prijs-/kwaliteitverhouding. Want door doorlopend marktonderzoek is Synck Company altijd op de hoogte van de scherpste aanbiedingen.

Contact

Neem contact op voor meer informatie.

Meer weten?