De andere kijk op personele risico’s

Er is altijd meer mogelijk dan u denkt

Waar kunnen we u mee helpen

Bij Synck kijken we naar 10 verbetermogelijkheden

Onze verbetermogelijkheden zijn opgedeeld in twee categorieën, zodat we de personele risico’s vanuit twee kanten kunnen aanvliegen.

Stimulering van inzetbaarheid

Vanuit de menselijke kant wordt er gestuurd op gemotiveerd en gezond werken. Een duurzame inzetbaarheid leidt tot minder ziekteverzuim en hogere productiviteit.

Grip op financiën

Vanuit financieel oogpunt is er vaak veel meer mogelijk dan wat de traditionele aanbieders aanbieden. Keer op keer levert dit enorme besparingen op.

Klik op één van de mogelijkheden in de cirkel of scroll naar beneden om meer inzicht te krijgen.

SYNCK diensten 1LANGDURIGE VERZUIMDOSSIERS 2IN BALANS BRENGEN VAN WERK WERKNEMERS 3GRIP OP UITVOERING ZIEKTEWET & WW 4GRIP OP UITVOERING WGA 5DUURZAME INZETBAARHEID & PREVENTIE 6FINANCIEREN KOSTEN WGA-/ZW-RISICO 7OPTIMALISEREN COLLECTIEVE PERSONELE VERZEKERINGEN 8OPTIMALISEREN COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTEN- CONTRACT 9OPTIMALISEREN PENSIOEN 10GRIP OP SOCIALE VERZEKERINGSPREMIES EN AFDRACHTEN Grip op financiën Stimulering van inzetbaarheid

1Langdurige verzuimdossiers

Bent u ook klaar met langdurige verzuimdossiers?

De risico's als u niets doet:

Voorkom dat langlopende dossiers ontsporen en uw organisatie veel energie kosten. Voorkom onnodige kosten zoals loondoorbetaling, UWV-loonsancties en hogere premies.

Wat gaat Synck voor u doen?

U krijgt een WGA Preventieplan, waarmee u volledig ontzorgt wordt bij langdurige verzuimdossiers. Wij bieden een tijdig arbeidsdeskundig onderzoek (spoor 1 en 2) en waar nodig deskundige re-integratiebegeleiding.

Uw voordeel

 • Wij ontzorgen u en gaan door tot de casus is opgelost.
 • U biedt uw medewerker de best mogelijke begeleiding.
 • U voorkomt onnodige kosten.
Synck watermark
Synck watermark

2In balans brengen van het werk van uw werknemers

GEDOE TUSSEN UW MEDEWERKER EN DE ORGANISATIE?

De risico's als u niets doet

Verschillen van inzicht kunnen uitgroeien tot conflicten of leiden tot langdurig verzuim. Vaak lopen verschillen van inzicht maandenlang door en kosten veel geld en energie. Verhoudingen kunnen verharden en de productiviteit kan in het geding komen.

Wat gaat Synck voor u doen?

U krijgt een onafhankelijk procesbegeleider die vastlopende situaties vlot trekt en zorgt dat er binnen 2-3 weken helderheid komt voor u en uw werknemer. We brengen alle knelpunten in kaart en verzamelen oplossingsrichtingen. In een afrondend gesprek toetsen we de haalbaarheid van de oplossingen en maken met u en werknemer afspraken over het vervolg. Dat kan aanpassing van het werk zijn of op een goede manier uit elkaar gaan.

Uw voordeel

 • Verschillen van inzicht worden op een eerlijke manier aangepakt.
 • Korte doorlooptijd (2-3 weken).
 • Er is helderheid over de oplossing.
Synck watermark
Synck watermark

3Grip op de uitvoering van de ziektewet

VÉÉL GELD KWIJT BIJ UWV AAN UITVOERING ZIEKTEWET?

De risico's als u niets doet

 • U loopt re-integratie kansen mis.
 • U betaalt onnodige kosten zoals ziektewetuitkering, verhoging premies, hogere instroom WGA.

Wat gaat Synck voor u doen?

U krijgt structurele begeleiding voor uw ex-werknemers in de Ziektewet (BeZaVa) met de ZW-module.

Uw voordeel

 • U benut alle mogelijke re-integratiekansen.
 • U verlaagt structureel uw directe en indirecte kosten.
 • Ontzorging: alles is goed geregeld, u bent UWV-proof.
Synck watermark
Synck watermark

4Grip op de uitvoering van de wga

VÉÉL GELD KWIJT AAN UW WGA-INSTROOM, VERZEKERINGSPREMIES EN LOONSANCTIES?

De risico's als u niets doet:

 • U loopt re-integratiekansen mis.
 • U betaalt onnodige kosten zoals loondoorbetaling, UWV-loonsancties en premies.

Wat gaat Synck voor u doen?

U krijgt structurele begeleiding bij langdurig ziekteverzuim en instroom in de WGA met de WGA-module (3e spoor).

Uw voordeel

 • U benut alle mogelijke re-integratiekansen.
 • U verlaagt structureel uw directe en indirecte kosten.
 • Ontzorging: alles is goed geregeld, u bent UWV-proof.
Synck watermark
Synck watermark

5aDuurzame inzetbaarheidsstrategie die past bij uw organisatie

Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers bevlogen blijven en van waarde blijven voor uw bedrijf (in de toekomst)?

De risico's als u niets doet:

 • Werkplezier, productiviteit en innovatiekracht in uw bedrijf neemt af.
 • Verzuim en verloop neemt toe.
 • Verspilling van talent, kennis en vaardigheden.

Wat gaat Synck voor u doen?

U krijgt een duurzame inzetbaarheidsscan. Samen vertalen we uw bedrijfsvisie en -doelen naar een duurzame inzetbaarheidsaanpak. U krijgt advies over interventies die effectief zijn en passen bij uw bedrijf en medewerkers.

Uw voordeel

 • Verhoogt de productiviteit van medewerkers.
 • Verlaagt het verzuim.
 • U wordt een (nog) aantrekkelijkere werkgever; essentieel om de jongere generaties aan te trekken en te behouden.
 • U krijgt meer samenhang in uw lopende HR-projecten en weet effectiever uw bedrijfsvisie te realiseren.
Synck watermark
Synck watermark

5b Houdt uw medewerkers gezond

BIEDT UW MEDEWERKERS DE PERSOONLIJKE GEZONDHEIDSCHECK AAN

De risico's als u niets doet:

 • Te weinig aandacht voor duurzame inzetbaarheid.
 • Hoger ziekteverzuim en WGA-instroom.
 • Losse initiatieven zonder samenhang en opvolging.

Wat gaat Synck voor u doen?

Uw medewerkers krijgen inzicht in hun eigen gezondheid. Op basis van dit inzicht krijgen zij individueel advies en kunt u als organisatie sturing geven aan de collectieve gezondheid door een providerboog in te richten. Tevens onderzoekt en regelt Synck co-financiering bij uw collectieve zorgverzekeraar.

Uw voordeel

 • Vergelijk de gezondheid van uw organisatie met andere organisaties in uw branche.
 • Sturing op basis van feiten op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
 • Verlaagt ziekteverzuim binnen de organisatie.
 • Verhoogt de productiviteit van medewerkers.
Synck watermark
Synck watermark

6Financieren van de kosten van uw WGA-/ZW-risico

UW HUIDIGE OPLOSSING VOOR DE WGA/ZIEKTEWET IS MEESTAL TE DUUR

De risico's als u niets doet:

 • U betaalt te veel voor uw huidige oplossing.
 • U hebt onvoldoende grip op instroom in de WGA.
 • U hebt geen grip op de duur van de Ziektewet- uitkering of op de instroom van ex-medewerkers in de WGA.

Wat gaat Synck voor u doen?

Door onze analyse en advies krijgt u zicht op hoe u de uitvoering van de WGA en ZW het beste kunt bekostigen: via het UWV, een verzekeraar of zelf het risico dragen.

Uw voordeel

U gaat veel geld besparen:

 • direct, op de kosten voor WGA en ZW.
 • indirect, door meer grip op langdurig verzuim en instroom in WGA.
Synck watermark
Synck watermark

7Optimaliseren van uw collectieve personele verzekeringen

SLUITEN DE VERZEKERINGEN VOOR UW PERSONEEL WEL GOED OP ELKAAR AAN?

De risico's als u niets doet:

 • U hebt geen samenhang, geen synergie.
 • Uw verzekerde regelingen sluiten niet goed aan op uw arbeidsvoorwaardelijke toezeggingen.
 • U loopt kansen op co-financiering mis.
 • Het verzuim en de instroom in de WGA neemt toe.

Wat gaat Synck voor u doen?

U krijgt een complete scan van uw personele regelingen. We kijken naar de inrichting van uw (bestaande) collectieve verzekeringen (WGAHiaat, WIA-Excedent, Bodem, Ongevallen, Ziekteverzuim, Ziektekosten). Daarbij doen we marktonderzoek (naar de hoogte van uw premie, de voorwaarden, preventiebudgetten etc.) en zoeken we afstemming in uw providerboog, altijd in relatie tot het 13-jaarsrisico.

Uw voordeel

 • U profiteert van een échte integrale aanpak.
 • Al uw verzekeringen en providers zijn perfect op elkaar afgestemd, van preventie, verzuim tot arbeidsongeschiktheid.
 • U bespaart daarmee op uw directe kosten.
 • U verlaagt het verzuim en beperkt de WGA-instroom.
 • Het beheer en de administratie van alle diensten en producten zijn geoptimaliseerd.
Synck watermark
Synck watermark

8Optimaliseren van uw collectieve ziektekostencontract

HAALT U WEL ALLES UIT UW COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENCONTRACT?

De risico's als u niets doet:

 • U laat preventie en re-integratiemogelijkheden liggen.
 • U loopt co-financiering en preventiebudget mis.
 • U kunt minder investeren in preventie.
 • Het verzuim en de instroom in de WGA neemt toe.

Wat gaat Synck voor u doen?

We gaan uw collectieve ziektekostenverzekering optimaliseren. We kijken naar ontdubbeling, co-financiering, preventiebudgetten, afstemming binnen de providerboog, maatwerk-werkgeverspakketten (bedrijfszorg) en kortingpercentages.

Uw voordeel

 • Financiering activiteiten en inzet van interventies t.b.v. preventie.
 • U reduceert het verzuim en beperkt de instroom in de WGA.
 • U profiteert maximaal van kortingsregelingen.
Synck watermark
Synck watermark

9aOptimaliseren van uw pensioenregeling

LOOPT U RISICO’S MET UW COLLECTIEVE PENSIOENREGELING?

De risico's als u niets doet:

Er is een mismatch in juridische documenten, uw verplichte deelname aan bedrijfstakpensioen en uw administratieve verwerking.

Wat gaat Synck voor u doen?

U krijgt een complete pensioenscan, gericht op signaleren van omissies, optimalisatie van pensioendossier en verwerking.

Uw voordeel

 • U voorkomt grote financiële risico’s.
 • U verlaagt uw administratieve last.
Synck watermark
Synck watermark

9bPersoneel goed op de hoogte van uw personeelsregeling?

LAAT UW MEDEWERKERS HUN PENSIOEN NIET VERWAARLOZEN

De risico's als u niets doet:

 • Gebrek aan inzicht bij werknemers in hun financiële situatie na pensionering.
 • Oudere werknemers worden onzeker, met kans op toename verzuim of afname van betrokkenheid.
 • U voldoet niet aan uw zorgplicht.
 • Werknemers waarderen hun pensioen niet als een mooie arbeidsvoorwaarde.

Wat gaat Synck voor u doen?

Met een periodiek persoonlijk financieel plan én uitleg over pensioen- en andere regelingen, zoals de ouderenregeling in het generatiepact, krijgen uw medewerkers duidelijke uitleg over hun pensioen.

Uw voordeel

 • Inzicht van uw werknemers in hun nette pensioen in verschillende situaties.
 • Werknemers geholpen en aangemoedigd om keuzes te maken in hun pensioen.
 • Toename van de motivatie van oudere werknemers.
 • Ontzorging van uw HR-afdeling.
 • Hulpmiddel om in te zetten bij sociaal plan.
Synck watermark
Synck watermark

10Grip op uw sociale verzekeringspremies en afdrachten

GEEF MINDER GELD UIT AAN UWV EN BELASTINGDIENST

De risico's als u niets doet:

 • U loopt subsidie mis.
 • U betaalt te veel en te lang aan sociale verzekeringspremies en afdrachten.
 • U heeft te weinig grip en inzicht waardoor u onnodige kosten maakt.

Wat gaat Synck voor u doen?

U krijgt een besparingsonderzoek. Daarbij krijgt u advies over de inrichting voor de toekomst. We zetten het WIA Expertise Centrum in zodat u meer grip krijgt op de financiën in de toekomst.

Uw voordeel

U bespaart kosten doordat u structureel grip krijgt op uw sociale verzekeringspremies en afdrachten.

U benut elke subsidiemogelijkheid.

Synck watermark
Synck watermark