WGA Eigen Risico Verzekering

Indien een werkgever ervoor kiest eigenrisicodrager voor de WGA te worden, kan hij het risico van instroom in de WGA van zijn werknemers, afdekken in de private verzekeringsmarkt. De verzekeraar waarbij het risico wordt ondergebracht geeft een Garantieverklaring aan de Belastingdienst af. Hiermee is geborgd dat bij faillissement van de werkgever bestaande en toekomstige uitkeringsrechten van (ex)werknemers, in verband met instroom in de WGA, ook werkelijk zullen worden uitbetaald. Verzekeraars geven deze Garantieverklaring alleen af indien hier een verzekeringsdekking tegenover staat.

Overigens geldt de eis van afgifte van een Garantieverklaring alleen voor werkgevers werkzaam in de profitmarkt. Voor werkgevers die werkzaam zijn in de non-profitmarkt is aanlevering van een Garantieverklaring (verzekering in de private markt) niet nodig.

Audit WGA Eigenrisicodragen

U bent nu een aantal jaren Eigenrisicodrager voor de WGA. Heeft u zich wel eens afgevraagd of u wel het maximale uit uw verzekering haalt? Of bieden de verzekering, de verzekeraar en de adviseur wel wat bij het afsluiten is toegezegd? De WGA audit van Synck Company geeft inzicht in bovenstaande vragen en inventariseert de verbeterpunten. Dit leidt tot adviezen en ondersteuning bij de implementatie van de benodigde aanpassingen.

Ontwikkelingen in de private verzekeringsmarkt

We zien een ontwikkeling waarbij private verzekeraars steeds terughoudender zijn bij het aanbieden van verzekeringsopties. Daarnaast voeren verzekeraars bij afloop van het verzekeringscontract substantiële premieverhogingen door.

Een en ander is het gevolg van het feit dat de verzekeraars, die vanaf het begin actief zijn in de markt van eigenrisicodragen voor de WGA, grote verliezen hebben geleden. Er zijn zelfs verzekeraars die ervoor hebben gekozen zich (vooralsnog) terug te trekken uit deze specifieke markt of zich nog beraden over hun positie. De meeste verzekeraars echter zijn nog wel actief maar zijn zeer kritisch en ‘voorzichtig’bij de beoordeling van de risico’s en het vaststellen van de benodigde verzekeringspremie.

De verwachting is dat afdekking van de WGA-risico’s, als eigenrisicodrager, mogelijk blijft maar dat de verzekeraars steeds strengere eisen zullen stellen onder andere aan de invulling van de inspanningen in het kader van de re-integratie van (ex)werknemers. Schadelastbeperking voor zowel de werkgever als de verzekeraar is hierbij het sleutelwoord.

In de analyses en onderzoeken die Synck Company voor werkgevers uitvoert, worden de mogelijkheden van afdekking van de risico’s in de private verzekeringsmarkt vanzelfsprekend meegenomen en onderzocht.

Advies

Heeft u advies nodig over WGA Eigen Risico Dragen? Wij helpen u graag verder!

Meer weten?