Eigenrisicodrager ww

Eigenrisicodrager WW

Alle werkgevers in de sectoren Overheid en Onderwijs zijn verplicht eigenrisicodrager voor de kosten van werkeloosheid (WW) van hun ex-werknemers. Werkgevers zijn buiten het financiële aspect ook verantwoordelijk voor het re-integratietraject van de medewerker.

Wij helpen werkgevers om de lasten te verlagen en de ex-werknemer te helpen met het vinden van een nieuwe baan. Deze propositie is gebaseerd op twee pijlers:

 • Casemanagement
 • Loopbaanbegeleiding

Synck Company houdt de regie tijdens het proces van instroom van uw ex-medewerker in de WW, maar ook tijdens de uiteindelijke uitstroom van deze medewerker. Daarbij ondersteunt Synck Company de ex-werknemer bij het vinden van werk vanuit een WW-uitkering op basis van onze filosofie van energie en begrenzing.

Waarom de uitvoering van de WW uitbesteden?

 • Begeleiden van een ex-werknemer is vanweg de de emotionele band niet makkelijk. Een onafhankelijke derde kan begrenzen en de kracht van binnenuit mobiliseren.
 • Wij starten snel. Dit vanuit de filosofie dat de medewerker over de drempel( =oude situatie) gecoacht moet worden zodat hij/zij kan starten met het nieuwe proces
 • Uw ex-werknemer krijgt begeleiding van een specialist
 • Uw HR medewerkers kunnen zich richten op actieve werknemers

Wat leveren wij u op ?

 • Geen last van mogelijke sancties/ aansprakelijkheidstelling
 • U voldoet aan uw wettelijke plicht
 • Wij handhaven de verplichtingen die uw ex-werknemer gedurende de WW-periode heeft
 • Wij inspireren en motiveren uw ex-werknemer om elders te gaan werken en beperken hiermee de kosten van de WW
 • De kosten van de WW voor uw organisatie worden geminimaliseerd

Waarom de uitvoering van de eigenrisicodrager WW uitbesteden?

 • Begeleiden van een ex-werknemer is vanweg de de emotionele band niet makkelijk. Een onafhankelijke derde kan begrenzen en de kracht van binnenuit mobiliseren.
 • Wij starten snel. Dit vanuit de filosofie dat de medewerker over de drempel( =oude situatie) gecoacht moet worden zodat hij/zij kan starten met het nieuwe proces
 • Uw ex-werknemer krijgt begeleiding van een specialist
 • Uw HR medewerkers kunnen zich richten op actieve werknemers

Advies over eigenrisicodrager ww?

Heeft u vrijblijvend advies nodig met betrekking tot de de uitvoering van de eigenrisicodrager WW? Wij helpen u graag verder!

Meer weten?