Gaat u fuseren of denkt u aan een overname? Let op de WGA arbeidsongeschiktheidslasten!

Bij overgang van onderneming worden de gevolgen voor de WGA premie of toerekening vaak onvoldoende in kaart gebracht. Dit kan enorme financiële consequenties hebben voor zowel kleinere als grotere ondernemingen.

Due Diligence

Bij een fusie of overname van organisaties wordt vaak een Due Diligence onderzoek uitgevoerd waarbij er naar veel risico’s wordt gekeken. Vaak wordt daarbij niet of nauwelijks aandacht besteed aan de financiële gevolgen van de WGA-verplichtingen. Niettemin zijn de gevolgen vaak groot, zeker ook omdat een eventuele WGA-schade maximaal tien jaar lang wordt toegerekend. Dit kan leiden tot grote financiële consequenties voor de kopende partij. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om overname van een kleinere of (middel)grote onderneming.

Als vooraf bekend is wat de financiële gevolgen op de WGA-verplichtingen zijn, kan er gekeken worden om dit risico zoveel mogelijk te minimaliseren. Dit kan door hier rekening mee te houden in de koop-/verkoopovereenkomst zoals het verrekenen of uitsluiten van WGA-schade lasten met de koopprijs

In totaal zijn er 8 verschillende scenario’s mogelijk, hieronder ter illustratie een tweetal scenario’s:

Scenario 1

Onderneming A is Publiek (UWV) verzekerd voor de WGA en ZW en valt in de groep middelgrote werkgevers (loonsom is € 1.500.000,-).

Onderneming B is Privaat (Eigenrisicodrager) verzekerd voor de WGA en ZW en valt in de groep grote werkgevers (loonsom is € 14.500.000,-).

Onderneming A wordt volledig overgenomen door onderneming B. Bij zowel onderneming B als onderneming A is er sprake van WGA-schadelast. Bij de overname wordt deze WGA-schade volledig toegerekend aan de overnemende onderneming B. Onderneming B heeft het WGA-risico privaat verzekerd. Het UWV kent in deze situatie geen uitloopdekking voor de WGA-schade en de private verzekeraar van onderneming B kent geen inloopdekking.

Dit kan onderneming B al snel een extra schadelast van ruim EUR 350.000,- opleveren die niet verzekerd is. De WGA last van deze schade kan tot maximaal 10 jaar worden doorbelast.

Meer informatie

Scenario 2

Onderneming A is Publiek/UWV verzekerd voor de WGA en ZW en valt in de groep middelgrote werkgevers (loonsom is 2.200.000,-).

Onderneming B is Publiek/UWV verzekerd voor de WGA en ZW en valt in de groep grote werkgevers (loonsom is EUR 10.500.000,-).

Onderneming A wordt volledig overgenomen door onderneming B. Bij onderneming A is er sprake van zowel ZW als WGA-schadelast. Bij de overname wordt deze ZW en WGA-schade volledig toegerekend aan de overnemende onderneming B. Met de samenvoeging krijgt onderneming B (op termijn) gezien een sterk stijgende WGA gedifferentieerde premie voor de maximale duur van 10 jaar. De WGA last van deze schade kan oplopen tot ruim EUR 250.000 extra te betalen premie.

Meer informatie

Wanneer bent u een kleine, middelgrote of grotere werkgever?

  2022 2023
Gemiddelde loonsom 35.300 36.200
Grens grote/middelgrote werkgever 3.530.000 3.620.000
Grens middelgrote/kleine werkgever 882.500 905.000

BENT U ZICH AAN HET ORIËNTEREN?

Zoals u ziet kan een fusie of overname een behoorlijke impact hebben. Bent u van plan om te fuseren of een partij over te nemen? Graag gaan wij met u in gesprek om de huidige en toekomstige situatie te bespreken en voorkomt u hoge kosten en/of aansprakelijkheidsstellingen.

Wilt u een keer sparren?

Klanten aan het woord

Synck Company waarderen wij al vele jaren als onafhankelijk adviseur met grote kennis van zaken, grote mate van service en betrokkenheid. Wat ons betreft is het team van Synck Company onze grootste bron van tevredenheid en waardering.

Petra Kiphardt
HR, Dirkzwager Legal & Tax

Vanuit mijn rol als teammanager vitaliteit en verzuim werk ik al jaren met Synck Company. Met regelmaat attendeer ik andere bedrijven op de dienstverlening van Synck. Ik heb de ervaring dat zij een betrouwbare, adequate samenwerkingspartner zijn, die toegevoegde waarde biedt, zowel vakinhoudelijk als financieel.

Anoeska Uyleman - Niesing
Teammanager Vitaliteit en Verzuim, Beweging 3.0

Professionele ondersteuning bij complexe casuïstiek op het gebied van langdurige verzuim dossiers, voorkomen WGA instroom en begeleiding WGA/ZW.

Esther Intema
HR manager, IW Noord-Holland

Prettige samenwerking door goede communicatie en korte lijnen.

Christella Kauhl
Stichting Vivantes Zorggroep

Wij kunnen Synck Company van harte aanbevelen! Met hun specifieke expertise heeft Synck Company ons in diverse processen op een adequate wijze geadviseerd en ondersteund met een aanzienlijke kostenbesparing als gevolg.

Lydia Struik
Protestantse Kerk in Nederland

Synck Company beschikt over ruime ervaring en kennis op het gebied van sociale zekerheid en zorg. Hiermee bieden zij ons focus en maatwerk op een hoog kwaliteitsniveau. Een team van gemotiveerde specialisten die ons door het doolhof van regelgeving en wetten loodst. Dat is het ontzorgen dat wij zochten, Synck ons beloofde en nu waarmaakt.

Jeroen Swaan
Human Resource and Organisation Advisor, BEWiSynbra Group

Wij zijn uiterst vakkundig begeleid in het traject naar ERD ZW / WGA door Synck Company. Het periodiek sparren met deskundige specialisten voegt een duidelijke meerwaarde toe aan ons re-integratiebeleid en we zijn ervan overtuigd dat de verdere begeleiding van ZW en WGA dossiers na uitdiensttreding in goede handen is.

Marianne Fillié-de Wit
Adviseur verzuim en beleid, Stichting SCOPE scholengroep

Synck heeft ons geholpen bij de keuze om eigenrisicodrager te worden voor zowel de Ziektewet als de WGA. Ons contactpersoon Annette (specialist ZW/WGA) adviseert, ondersteunt en ontzorgt GMB rondom de uitvoering van de ziektewet en de WIA/WGA. Dit gebeurt met oprechte aandacht voor de (ex)medewerker, waar het om draait, en aandacht voor de vragen vanuit ons als werkgever. Door dit contact vanuit Synck beschikken wij op afroep over de expertise die nodig is om langdurig verzuim en instroom in de WGA te voorkomen.

Peetjan Vink
Senior HR Adviseur, GMB