re-integratie

Herbeoordeling

Benieuwd naar de verantwoordelijkheden van een
eigenrisicodrager tijdens een herbeoordeling
Lees er hier mee over.

Verandert de gezondheid van uw (ex-) werknemer? Dan kan dit invloed hebben op zijn mogelijkheden om te werken. Daarom wordt in geval van een wijziging in de gezondheid van uw (ex-) werknemer een herbeoordeling gedaan. Een herbeoordeling is een nieuwe beoordeling van zijn arbeids(on)geschiktheid. Hierbij wordt door het UWV opnieuw bepaald wat de mogelijkheden om te werken zijn. Dit heeft gevolgen voor de hoogte en/of duur van zijn WIA-uitkering. Daarnaast kunnen er eventuele aanpassingen in de re-integratie gedaan worden.

Wie kan een herbeoordeling aanvragen

Een herbeoordeling kan aangevraagd worden door de (ex-) werknemer, (ex-) werkgever, een gemachtigde verzekeraar of een andere gemachtigde organisatie.

(Ex-) werknemer

Wanneer een (ex-) werknemer vindt dat zijn gezondheid is verbeterd of verslechterd kan deze zelf een herbeoordeling aanvragen.

(Ex-) werkgever

Wanneer de bedrijfsarts aangeeft dat de mogelijkheden om te werken zijn veranderd, kan een (ex-) werkgever een herbeoordeling aanvragen.

Gemachtigde verzekeraar of andere gemachtigde organisatie

In de meeste gevallen hebben werkgevers die eigenrisicodrager zijn hun risico verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij  In dat geval kunnen deze organisaties onder bepaalde voorwaarden namens de (ex-) werkgever een herbeoordeling aanvragen. Deze voorwaarden zijn opgenomen in een convenant.

Een herbeoordeling aanvragen

Voor het aanvragen van een herbeoordeling kunt u gebruik maken van het formulier ‘Herbeoordeling WIA’. Hierbij kunt u zelf toelichting geven. Deze toelichting mag om privacy redenen geen medische informatie bevatten. Medische informatie kunt u aan ons verstrekken via uw verzekeringsarts of bedrijfsarts.

re-integratie

Na de aanvraag van de herbeoordeling

Uw (ex-) werknemer en u ontvangen beide na 8 weken een beslissing per brief. Uw (ex-) werknemer ontvangt het origineel en u ontvangt een kopie.

Herbeoordeling niet nodig

In sommige situaties is er geen herbeoordeling nodig. Bijvoorbeeld wanneer de opgestuurde informatie overeenkomst met de informatie die het UWV al van u heeft. Of wanneer de veranderingen in de gezondheid van uw (ex-) werknemer weinig gevolgen hebben voor zijn mogelijkheden om te werken.

Is een herbeoordeling niet nodig? Dan neemt het UWV telefonisch contact op met de indiener van de aanvraag. Daarnaast wordt de beslissing per post opgestuurd.

Herbeoordeling wel nodig

Wanneer een herbeoordeling nodig is wordt uw (ex-) werknemer uitgenodigd voor een gesprek bij het UWV. Dit kan een gesprek zijn met een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige. Na afloop van het gesprek ontvangt de (ex-) werknemer de beslissing per post. Belanghebbende, waaronder u als (ex-) werkgever, ontvangen een kopie van deze beslissing.

Synck watermark
Synck watermark
re-integratie

Telefonische herbeoordeling

In sommige gevallen is telefonisch contact genoeg. Na het gesprek ontvangt de (ex-) werknemer de beslissing per post. De gemachtigde verzekeraar of een andere gemachtigde organisatie ontvangen hier een kopie van. De huidige werkgever ontvangt in dit geval geen bericht.

Herbeoordeling zonder contact met de (ex-) werknemer

In sommige gevallen hoeft het UWV niet in gesprek met de (ex-) werknemer. In deze situatie kan het UWV de herbeoordeling uitvoeren met de gegevens die zij hebben ontvangen. De (ex-) werknemer krijgt de beslissing hierover per post. De gemachtigde verzekeraar of een andere gemachtigde organisatie ontvangen hier een kopie van. De huidige werkgever ontvangt in dit geval geen bericht.

Synck watermark
Synck watermark

Oneens met de beslissing

De beslissing bevat altijd een uitgebreide toelichting van het UWV. Wanneer u graag extra uitleg wil ontvangen over de beslissing kunt u contact opnemen met het UWV. Dit geldt ook voor het doorgeven van eventuele informatie waar het UWV tijdens het maken van de beslissing geen rekening mee heeft gehouden. Daarnaast is het ook mogelijk om bezwaar te maken wanneer u het niet eens bent met deze beslissing.

re-integratie

Waarom Synck?

De best mogelijke oplossing voor u

Synck is een frisse en energieke organisatie. Wij bieden onze ervaren werknemers de vrijheid om voor uw organisatie de best mogelijke oplossing te vinden. Bij Synck staan uw belangen namelijk voorop. Wij houden ons niet bezig met premiebelang. Waarom Synck de beste keuze is?

De belofte van Synck

  • Bij ons staat uw organisatie centraal. Maar niet alleen dat! Ook uw werknemers zijn voor ons van groot belang.
  • Bij ons bent u verzekerd van echt onafhankelijk advies.
  • Wij werken met 1 vast aanspreekpunt. Deze biedt alle nodige kennis om u zo goed en persoonlijk mogelijk te begeleiden. Bij ons bent u geen nummer!
  • Onze medewerkers zijn echte vakspecialisten en leveren altijd maatwerk.
  • Wij staan in voor de meest passende en meest voordelige WGA-oplossing voor u.

Wilt u meer informatie re-integratie aanvragen? Neem gerust contact met ons op. Wij vertellen u graag meer!

Meer informatie
Synck watermark
Synck watermark