Over de WGA - Header

Over de WGA

De WGA: waarschijnlijk geen onbekend, maar wel een ingewikkeld begrip. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten en is onderdeel van de WIA, Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, die per 1 januari 2006 werd ingevoerd. Wij vertellen u graag meer over de WGA.

Synck watermark
Synck watermark

Een WGA-uitkering

Een WGA-uitkering is een maandelijks vervangingsinkomen voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn geraakt. Bij arbeidsongeschiktheid ontstaan er al gauw verschillende vragen over de WGA, zowel bij de werknemer als bij de werkgever.

Zoals de vraag wanneer een werknemer recht heeft op een WGA-uitkering. Dit wordt bepaald aan de hand van de WIA-status. Hierbij worden er drie categorieën van arbeidsongeschiktheid onderscheiden.

Categorie 1

Werknemers met een arbeidsongeschiktheid van minder dan 35 procent. Men heeft geen recht op een WGA-uitkering.

Categorie 2

Werknemers met een arbeidsongeschiktheid van meer dan 35 procent en minder dan 80 procent. Men heeft wel recht op een WGA-uitkering.

Categorie 3

Werknemers met een arbeidsongeschiktheid van meer dan 80 procent en minder dan 100 procent. Wanneer er binnen 5 jaar verbetering in de belastbaarheid wordt verwacht valt deze groep onder de WGA-status. Men heeft dan wel recht op een WGA-uitkering.

Wanneer er binnen 5 jaar geen verbetering in belastbaarheid wordt verwacht valt deze groep niet onder de WGA-status. Men heeft dan geen recht op een WGA-uitkering. Wel heeft men recht op een IVA-uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.

Onder welke categorie een arbeidsongeschikte werknemer valt wordt bepaald door de verzekeringsarts van het UWV. De diagnose van de verzekeringsarts wordt vervolgens beoordeeld door de arbeidsdeskundige van het UWV. De arbeidsdeskundige bekijkt welke theoretische functies passend zijn bij de mogelijkheden van de werknemer.

Nadat er minstens drie passende functies toegewezen kunnen worden, kan het UWV bepalen welk percentage loonverlies er tussen het sociaal verzekeringsloon en de restverdiencapaciteit van de werknemer bestaat. Het verschil in procenten tussen deze twee lonen is de mate van arbeidsongeschiktheid.

Mogelijkheid tot werken!

Goed om te benadrukken: de nieuwe wetgeving focust zich vooral op de mogelijkheid tot werken. 35 procent arbeidsongeschikt staat immers gelijk aan 65 procent arbeidsgeschikt.

De drie verschillende WGA-fases

Binnen de WGA bestaan er drie verschillende fases.

Over de WGA
  1. Fase 1: Loongerelateerde uitkering

    Na 104 weken arbeidsongeschiktheid kan een werknemer in aanmerking komen voor een loongerelateerde uitkering. Deze uitkering heeft een duur van maximaal 24 maanden. De eerste twee maanden ontvangt de werknemer een uitkering van 75 procent van het verzekeringsloon. Vanaf de derde maand ontvangt de werknemer een uitkering van 70 procent van het verzekeringsloon.

  2. Fase 2: Loonaanvullingsuitkering

    Wanneer na de termijn van de loongerelateerde uitkering blijkt dat de werknemer een passende baan heeft kunnen vinden, en de werknemer meer dan 50 procent van de restverdiencapaciteit verdient, wordt de uitkering vervolgd in de vorm van een loonaanvullingsuitkering. De werknemer wordt beloond voor het werken door middel van een hogere uitkering. De hoogte van deze uitkering is wel afhankelijk van de hoogte van het loon bij de nieuwe werkgever.

  3. Fase 3: Vervolguitkering

    Wanneer na de termijn van de loongerelateerde uitkering blijkt dat de werknemer minder dan 50 procent van de restverdiencapaciteit verdient, wordt de uitkering stopgezet en ontvangt de werknemer een vervolguitkering. Hierbij wordt er niet gekeken naar het eerder verdiende loon van de werknemer. De hoogte van de vervolguitkering is gebaseerd op een percentage van het minimumloon en dat van de arbeidsongeschiktheid.

Werkgevers & de WGA

Ongeacht of u arbeidsongeschikte werknemers heeft of niet, als werkgever betaalt u mee aan de WGA-uitkering voor deels arbeidsongeschikten. Dit gebeurt in de vorm van WGA-premie die u betaalt aan het UWV. De WGA-premie bestaat uit een basispremie en een gedifferentieerde premie. De hoogte van deze premie is afhankelijk van de omvang van uw bedrijf.

Het is ook mogelijk om als werkgever eigenrisicodrager voor de WGA te worden. Als eigenrisicodrager staat u geen premie af aan het UWV. U bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van de uitkering aan de (ex)werknemer van het derde tot en met het twaalfde ziektejaar.

Meer weten?

Eigenrisicodragerschap voor de WGA kan erg aantrekkelijk zijn voor uw organisatie. Daarom is het belangrijk dat u zich correct laat informeren door een specialist op het gebied van eigenrisicodragerschap. Lees hier meer over risicodragerschap. Of neem gerust contact op met de adviseurs van Synck. Wij helpen u graag verder!

Advies?

Heeft u advies nodig met betrekking tot de WGA? Wij helpen u graag verder!

Meer weten?