WGA (Publiek/UWV of Privaat)?

WGA (Publiek/UWV of Privaat)?

De verzuim- en arbeidsongeschiktheidskosten van huidige én ex-medewerkers zijn de afgelopen jaren flink gestegen en vormen in toenemende mate een kostenpost voor uw organisatie. Als werkgever bent u al 12 jaar financieel verantwoordelijk voor de Ziektewet en WGA uitkeringen aan uw arbeidsongeschikte medewerkers. Een gemiddelde kostenpost van € 125.000 per werknemer. Of u nu WGA publiek (UWV) verzekerd bent of eigenrisicodrager WGA (privaat via een verzekeraar).

De vraag is of de huidige vorm van financieren nog past bij het risico van uw organisatie?

Wat kan Synck voor u betekenen?

Wij kunnen ondersteuning bieden bij de keuze en selectie van de financieringsvorm die het beste aansluit bij de risico’s van uw organisatie. Er zijn een drietal mogelijkheden:

Elke optie heeft voor- en nadelen, afhankelijk van uw risicoprofiel, de medewerkerspopulatie, wel of niet kiezen voor zelf uitvoeren.

De integrale 3-fasen-aanpak van Synck Company

 1. Fase 1: Controle toegerekende schadelast WGA

  Door het benutten van de juiste wet- en regelgeving bent u niet altijd (financieel) verantwoordelijk voor elke (ex-) medewerker die de WGA instroomt. Bijvoorbeeld medewerkers met een no-riskpolis. Het op juistheid controleren van de toegerekende WGA last kan u op korte en middellange termijn veel geld besparen. Daarnaast zijn de cijfers die gebruikt worden in Fase 2 dan ook correct. Bij twijfel over de juistheid kan Synck in het volledige traject ondersteuning bieden bij het opvragen en beoordelen van de individuele beschikkingen tot de beroeps- en bezwaarprocedures.

 2. Fase 2: Analyse en onderzoek naar de best passende financieringsvorm

  Op basis van de door u aangeleverde gegevens van uw organisatie, maakt Synck een (financiële) analyse van de impact ten aanzien van de verschillende financieringsopties van de WGA risico’s. Daarnaast moet inzicht worden verschaft in de administratieve en procesmatige wijzigingen indien u kiest voor WGA eigen risico met een private verzekering of volledig in eigen beheer.

 3. Fase 3: Implementatie en uitvoering

  Bij een keuze voor financiering door een private verzekeraar of in eigen beheer heeft Synck de WGA Module. Deze module is gericht op schadelastbeheersing in zowel de 1e twee jaar als op de beperking van de WGA instroom, daarnaast voeren wij alle activiteiten uit vanaf het moment dat een werknemer instroomt in de WGA (dus vanaf 104 weken en verder).

  Een adequaat preventie- en WIA-beleid zijn hierbij cruciaal.

  Synck heeft de expertise in huis om u inzicht te geven in de omschreven facetten van het keuzeproces en u te begeleiden bij een eventuele overstap naar het WGA erd. Nadat het onderzoek en de analyse zijn afgerond leveren wij een rapportage op van onze bevindingen. Naast de presentatie van de financiële consequenties geven wij een advies over de inrichting van de processen die samenhangen met de keuze voor erd WGA.

Advies?

Heeft u advies nodig met betrekking tot de WGA? Wij helpen u graag verder!

Meer weten?