re-integratie

Re-integratie

Benieuwd naar de verantwoordelijkheden van een
eigenrisicodrager tijdens een re-integratie
Lees er hier mee over.

Als eigenrisicodrager WGA bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van uw (ex-)werknemer tijdens de periode van een WGA-uitkering. U maakt afspraken met de werknemer over de stappen die genomen worden en het doel hiervan. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de werknemer:

 • Stapsgewijs meer uren gaat werken
 • Ander werk gaat doen binnen uw bedrijf
 • Werk gaat zoeken bij een andere werkgever

Kosten re-integratie

De kosten voor de re-integratie, zoals opleidingen of cursussen of de inzet van een re-integratiebedrijf, zijn voor uw rekening. Het UWV vergoedt sommige kosten zoals die van aanpassingen aan de werkplek.

Verantwoordelijkheid bij ontslag

Zelfs als u uw werknemer ontslaat, bent u als eigenrisicodrager verantwoordelijk voor de re-integratie van deze werknemer en de bijbehorende kosten.

Gegevens opvragen

Informatie over de afspraken die uw (ex-)werknemer met het UWV heeft gemaakt over re-integratie, kunt u opvragen via de werknemer zelf. De werknemer heeft de meeste gegevens zelf of kan deze opvragen bij het UWV. De werknemer kan deze gegevens verstrekken aan u, indien hij dat wil. Vanwege de privacy mag het UWV deze gegevens niet rechtstreeks verstrekken aan u.

re-integratie

Wat mag u verwachten van uw (ex-) werknemer?

Als de re-integratie van uw (ex-) werknemer vastloopt, kunt u advies vragen aan een bedrijfsarts, arbodienst of re-integratiebedrijf. U kunt ook hulp inroepen van een bemiddelaar, branchevereniging of administratiekantoor. Indien u samen geen oplossing kunt vinden, kunt u het UWV vragen om een onafhankelijk deskundigendoordeel.

Uw (ex-) werknemer is verplicht te reageren op oproepen voor bijvoorbeeld het spreekuur van een arts of arbeidsdeskundige. Het UWV zal u op de hoogte houden van eventuele veranderingen in de uitkering van uw (ex-) werknemer.

Uw (ex-) werknemer dient ons op de hoogte te houden van eventuele veranderingen in zijn situatie, zoals:

 • Veranderingen in zijn gezondheid
 • Veranderingen in zijn inkomsten
 • Veranderingen in het aantal uren dat hij werkt
 • Veranderingen in zijn re-integratieproces
 • Verhuizing
Synck watermark
Synck watermark
re-integratie

Wat als uw werknemer in het buitenland woont?

Maak vooraf afspraken als uw ex-werknemer met een WGA-uitkering naar het buitenland verhuist. Zorg ervoor dat uw ex-werknemer zich bewust is van zijn rechten en plichten.

Herbeoordeling van de uitkering zal in principe plaatsvinden in het land waar de ex-werknemer woont, maar het UWV kan de ex-werknemer ook oproepen om naar Nederland te komen voor herbeoordeling.

Synck watermark
Synck watermark

Wat als uw (ex-) werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie?

Als eigenrisicodrager bent u verantwoordelijk voor het controleren of uw (ex-) werknemer passend werk zoekt. Indien hij dit niet doet, mag u de uitkering tijdelijk geheel of gedeeltelijk stopzetten of verkorten, maar dit moet wel gemeld worden bij het UWV. Er zijn echter een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen voordat u de uitkering stopzet of verkort:

 • Het besluit om de uitkering te stoppen of te verkorten, mag alleen genomen worden door een functionaris die de situatie objectief kan beoordelen.
 • U moet uw besluit onderbouwen en schriftelijk aan uw (ex-) werknemer meedelen.
 • Uw (ex-) werknemer moet de gelegenheid krijgen om bezwaar te maken tegen het besluit. U moet zorgen voor een behandeling van het bezwaar, dat uw (ex-) werknemer gehoord wordt en er een beslissing genomen wordt op het bezwaar. De bezwaarprocedure moet georganiseerd worden door een onafhankelijke afdeling of persoon.
 • Er moet een klachtenprocedure beschikbaar zijn waar uw (ex-) werknemer gebruik van kan maken.
 • U moet uw (ex-) werknemer inzage geven in documenten die betrekking hebben op uw besluit.

Uw (ex-) werknemer kan in beroep gaan tegen de beslissing op zijn bezwaar.

re-integratie

Waarom Synck?

De best mogelijke oplossing voor u

Synck is een frisse en energieke organisatie. Wij bieden onze ervaren werknemers de vrijheid om voor uw organisatie de best mogelijke oplossing te vinden. Bij Synck staan uw belangen namelijk voorop. Wij houden ons niet bezig met premiebelang. Waarom Synck de beste keuze is?

De belofte van Synck

 • Bij ons staat uw organisatie centraal. Maar niet alleen dat! Ook uw werknemers zijn voor ons van groot belang.
 • Bij ons bent u verzekerd van echt onafhankelijk advies.
 • Wij werken met 1 vast aanspreekpunt. Deze biedt alle nodige kennis om u zo goed en persoonlijk mogelijk te begeleiden. Bij ons bent u geen nummer!
 • Onze medewerkers zijn echte vakspecialisten en leveren altijd maatwerk.
 • Wij staan in voor de meest passende en meest voordelige WGA-oplossing voor u.

Wilt u meer informatie re-integratie aanvragen? Neem gerust contact met ons op. Wij vertellen u graag meer!

Meer informatie
Synck watermark
Synck watermark