Tijdens het eigenrisicodragen WGA

Tijdens het eigenrisicodragen WGA

Meer weten over hoe het er tijdens het Eigenrisicodragen WGA aan toegaat?
Lees er hier mee over.

Nu u op de hoogte bent gebracht over de WGA, Eigenrisicodrager WGA, Eigenrisicodragen WGA aanvragen en na het aanvragen van Eigenrisicodragen WGA vertellen wij u graag meer over de verantwoordelijkheden die tijdens het eigenrisicodragen WGA komen kijken. Wat houden deze precies in? Wij vertellen u wanneer een uitkering voor uw rekening komt en wanneer niet, wat uw taken zijn op het gebied van re-integratie, wat u moet doen wanneer een werknemer ziek wordt en hoe u wijzigingen doorgeeft. Lees direct verder!

Wanneer draagt u geen of een lager eigen risico?

Als eerste is het uiteraard belangrijk om te weten wanneer u géén of een lager  eigen risico draagt. De volgende situaties bepalen of u verantwoordelijk bent voor het risico van een WGA-uitkering en in welke mate:

  • Meer dan 1 werkgever

Als uw (ex-)werknemer op de eerste ziektedag meer dan 1 werkgever heeft, bent u alleen verantwoordelijk voor het deel van de WGA-uitkering dat verband houdt met werk bij uw bedrijf.

  • Bedrijf overgenomen

Als u een bedrijf overneemt dat nog geen eigenrisicodrager was, bent u verantwoordelijk voor een deel van het risico van de WGA-uitkeringen van het andere bedrijf, op basis van uw aandeel in de loonsom.

  • Uw (ex-)werknemer was al arbeidsongeschikt

Als u een werknemer aanneemt die al arbeidsongeschikt is, komt een eventuele WGA-uitkering niet voor uw rekening.

  • Uw (ex-)werknemer heeft een WAZ- of Wajong-uitkering

Als uw werknemer al een WAZ- of Wng-uitkering ontvangt, komt een eventuele WGA-uitkering niet voor uw rekening.

Tijdens het eigenrisicodragen WGA

Zieke werknemer, hoe zit dat precies?

Als een werknemer ziek wordt, is het belangrijk o zo snel mogelijk een bedrijfsarts of de arbodienst in te schakelen om samen te werken aan de re-integratie van de werknemer. Dit kan helpen om verlengd verzuim te voorkomen.

42 weken verzuim

Als een werknemer na 42 weken nog ziek is, dient u de werknemer te melden bij het UWV met een 42e-weeksmelding. Ook als uw eigenrisicodrager voor de WGA bent is het belangrijk deze melding te doen. U dient dat dan bij de verzekeraar of de door u ingehuurde externe uitvoerder van de WGA te doen.

2 jaar verzuim

Na 1 jaar en 8 maanden verzuim zal de werknemer formulieren ontvangen waarmee hij een WIA-uitkering kan aanvragen. U wordt hierbij gevraagd om de loongegevens te verstrekken. Voordat de werknemer de aanvraag indient, zullen zij samen met u een eindevaluatie doen om hun mening over de re-integratieprocessen te delen. De werknemer zal vervolgens alle documenten over de re-integratie, zoals het Plan van aanpak, de probleemanalyse en de eindevaluatie, naar het UWV sturen, uiterlijk 13 weken voor hij 2 jaar ziek is. Binnen 8 weken zullen zowel de betrokken werknemer als u weten of de werknemer een WIA-uitkering zal krijgen.

Synck watermark
Synck watermark
Tijdens het eigenrisicodragen WGA

Loon doorbetalen

Als u en uw werknemer geloven dat extra tijd voor re-integratie kan leiden tot volledige terugkeer naar werk, kunt u overleggen om de loonbetaling langer door te zetten. De minimale verlengingsperiode is 13 weken zonder maximum.

Door voor langer loon doorbetalen te kiezen, kunt u op zoek gaan naar andere oplossingen binnen uw bedrijf of bij een andere werkgever zonder dat de werknemer een WIA-uitkering hoeft aan te vragen.

De periode dat u langer loon doorbetaalt wordt afgetrokken van de periode dat de eventuele WIA-uitkering voor uw rekening komt. Ook in het geval van langer loon doorbetalen blijft u maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor de betaling van de WIA-uitkering.

De verlenging van loonbetaling kan worden aangevraagd met het formulier ‘Aanvraag verlenging loondoorbetaling WIA’, maar het is het beste om dit te doen voordat de aanvraag voor een WIA-uitkering wordt ingediend. Dit is niet mogelijk als het UWV al een beslissing heeft genomen over de WIA-uitkering of al een voorschot heeft betaald.

Tijdens de verlenging blijft er gewerkt worden aan de re-integratie volgens het plan van aanpak. Voordat de verlenging eindigt, ontvangt de werknemer opnieuw een WIA-aanvraagpakket om te bespreken of er een WIA-uitkering zal worden aangevraagd of dat er opnieuw langer loon doorbetaald zal worden. Het kan ook zijn dat re-integratie al succesvol is afgesloten en de werknemer volledig terugkeert naar werk.

Synck watermark
Synck watermark

WIA-uitkering

Na het indienen van de aanvraag voor een WIA-uitkering, zal uw werknemer een uitnodiging ontvangen voor een gesprek met een verzekeringsarts en arbeidsdeskundige. Zij zullen zijn situatie beoordelen en onderzoeken welke mogelijkheden hij heeft om weer aan het werk te gaan. Tevens zal het UWV onderzoeken of u en uw werknemer voldoende hebben gedaan aan re-integratie. Binnen 8 weken zullen zowel u als uw werknemer weten of hij een WIA-uitkering zal krijgen.

In de beslissing over de uitkering zal onder andere worden vermeld of uw werknemer een uitkering krijgt, zo ja welke (IVA of WGA) en vanaf wanneer, hoe hoogde uitkering is en hoe deze is berekend, wie verantwoordelijk is voor de verdere re-integratie (u of het UWV) en welke verplichtingen uw werknemer heeft. Ook zal worden vermeld of de WGA-uitkering voor uw rekening komt.

Geen WIA-uitkering

Als uw werknemer arbeidsongeschikt is, kan hij mogelijk een WIA-uitkering krijgen. Echter, als u als werkgever in de eerste 2 jaar onvoldoende heeft gedaan om uw werknemer weer aan het werk te helpen, kan de aanvraag van uw werknemer worden afgewezen en bent u verplicht om nog maximaal 1 jaar langer het loon door te betalen. Dit gaat niet af van de eigenrisicoperiode, waardoor de totale periode langer kan zijn dan 10 jaar. Als uw werknemer zelf onvoldoende heeft gedaan om weer aan het werk te komen, hoeft u het loon niet langer door te betalen, maar zal de uitkering tijdelijk lager zijn.

Er kunnen ook andere redenen zijn waarom uw werknemer geen uitkering krijgt, zoals als hij minder dan 35% arbeidsongeschikt is, niet in Nederland woont of gedetineerd is. In deze gevallen bent u als eigenrisicodrager nog steeds verantwoordelijk voor uw werknemer.

Als u het niet eens bent met de beslissing over de uitkering, kunt u bezwaar maken. Als de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer is veroorzaakt door iemand anders, kunt u uw kosten opeisen bij die persoon, maar blijft u wel eigenrisicodrager.

Als uw werknemer 2 jaar ziek is, mag u hem ontslaan in bepaalde situaties. U blijft wel eigenrisicodrager en de uitkering komt maximaal 10 jaar voor uw rekening. Ook blijft u na het ontslag verantwoordelijk voor de re-integratie.

TIjdens het eigenrisicodragen WGA

Waarom Synck?

De best mogelijke oplossing voor u

Synck is een frisse en energieke organisatie. Wij bieden onze ervaren werknemers de vrijheid om voor uw organisatie de best mogelijke oplossing te vinden. Bij Synck staan uw belangen namelijk voorop. Wij houden ons niet bezig met premiebelang. Waarom Synck de beste keuze is?

De belofte van Synck

  • Bij ons staat uw organisatie centraal. Maar niet alleen dat! Ook uw werknemers zijn voor ons van groot belang.
  • Bij ons bent u verzekerd van echt onafhankelijk advies.
  • Wij werken met 1 vast aanspreekpunt. Deze biedt alle nodige kennis om u zo goed en persoonlijk mogelijk te begeleiden. Bij ons bent u geen nummer!
  • Onze medewerkers zijn echte vakspecialisten en leveren altijd maatwerk.
  • Wij staan in voor de meest passende en meest voordelige WGA-oplossing voor u.

Wilt u meer informatie over de WGA of Eigenrisicodragen WGA aanvragen? Neem gerust contact met ons op. Wij vertellen u graag meer!

Meer informatie
Synck watermark
Synck watermark