WGA Vast en Flex

Wie betaalt de rekening?

Als onderdeel van de modernisering van de Ziektewet (invoering BeZaVa) is per 1 januari 2014 ook premiedifferentiatie doorgevoerd voor het zogenaamde WGA-Flex-risico. Het gaat hierbij om werknemers die vanuit een tijdelijk dienstverband ziek zijn geworden en die na 104 weken zijn in gestroomd in de WGA.

Verplichte publieke verzekering in 2014, 2015 en 2016

Met ingang van 1 januari 2014 worden middelgrote en grote werkgevers in meer of mindere mate (afhankelijk van de omvang) afgerekend op de instroom in de WGA Flex. Net als bij de premieberekening bij WGA Vast en Ziektewet, zijn werkgevers via de gedifferentieerde premie die de Belastingdienst in rekening brengt, financieel verantwoordelijk geworden voor instroom in de WGA van ex-werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan.

Voor de jaren 2014, 2015 en 2016 is het voor werkgevers nog niet mogelijk om voor dit zogenaamde WGA-Flex-risico, net als voor het risico van instroom in de WGA van vaste werknemers, Eigenrisicodrager te worden. Over deze jaren is sprake van een verplichte publieke verzekering (via het UWV).

Publieke verzekering of Eigenrisicodragen vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 echter, is sprake van een samenvoeging van het WGA Vast- en WGA Flex-risico. Vanaf dit moment wordt er dus in de afrekening door de Belastingdienst geen onderscheid meer gemaakt tussen beide risico’s en wordt alleen nog maar in algemene zin gesproken over het WGA risico. Dit betekent overigens dat werkgevers vanaf 1 januari 2017 dus ook eigenrisicodrager voor WGA Flex kunnen worden. Hier is, zoals aangegeven, automatisch sprake van indien een werkgever het eigen risico al draagt voor WGA Vast.

Met andere woorden, de werkgever heeft per 1 januari 2017 de keuze om eigenrisicodrager voor de WGA te worden of te blijven of voor terug te gaan naar het UWV. Maar zoals aangegeven, met deze keuze wordt een beslissing genomen voor het volledige risico (WGA Vast en Flex tezamen).

Synck Company is specialist als het gaat om de advisering van werkgevers over het eigenrisicodragen voor de WGA en de hierbij te maken keuzes. De samenvoeging van het risico van instroom in de WGA van vaste respectievelijk tijdelijke arbeidskrachten, en de koppeling van het WGA-risico aan verzuim en Ziektewet, maakt een gedegen analyse van de instroom en de risico’s van groot belang.

Advies

Heeft u advies nodig over WGA Vast en Flex? Wij helpen u graag verder!

Meer weten?