Wijzigingen doorgeven als ik eigenrisicodrager ben

Voor welke WGA-uitkering ben ik eigenrisicodrager?

Benieuwd voor welke uitkeringen u eigenrisicodrager bent?
Lees er hier mee over.

Als eigenrisicodrager WGA bent u verantwoordelijk voor (ex-)werknemers met zowel vast als flexibel contract vanaf 1 januari 2017. U kunt een overzicht van de huidige uitkeringen opvragen bij het UWV onder het overzicht ‘Indicatie Lasten’. Dit overzicht bevat zowel uitkeringen van (ex-)werknemers met een vast als een flexibel contract.

Als u wilt stoppen als eigenrisicodrager, kunt u het overzicht gebruiken om met de Premiewijzer Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) een indicatie te maken van uw premie als u weer verzekerd bent bij het UWV. Hiervoor kunt u bellen met het UWV Telefoon Werkgevers, het telefoonnummer hiervoor vindt u op Klantenservice Werkgevers op de website van het UWV.

Hoeveel u betaalt voor de WGA-uitkering hangt af van het soort uitkering dat uw (ex-) werknemer krijgt, zoals een loongerelateerde uitkering, een loonaanvullingsuitkering, een vervolguitkering of een garantie-uitkering.

Einde eigenrisicodragen

Als eigenrisicodrager voor een WGA-uitkering bent u verantwoordelijk voor de uitkering van uw (ex-)werknemer gedurende maximaal 10 jaar. Hierna neemt het UWV de verantwoordelijkheid over voor de uitkering van uw (ex-)werknemer en ook voor de re-integratie. U en uw (ex-)werknemer ontvangen hierover bericht. Er zijn twee situaties:

 1. Als het UWV de uitkering betaalt, zal deze niet langer op uw factuur staan.
 2. Als u de uitkering zelf betaalt, beslist uw (ex-) werknemer na afloop van de 10 jaar of hij de uitkering van u of van het UWV wil ontvangen.

Als hij de uitkering van u wil ontvangen, zal het UWV maandelijks het bedrag van de uitkering aan u, als (ex-) werkgever, overmaken.

Kosten & Betalingen

Als eigenrisicodrager voor de WGA, kunt u het risico verzekeren bij een particuliere verzekeraar. Hiervoor betaalt u een premie. Meestal betaalt het UWV de uitkering aan uw (ex-) werknemer en ontvangt u hiervoor een factuur van het UWV. Hieronder leest u meer over de kosten van de premie en de betalingen.

Kosten

Als u kiest om het WGA-risico te verzekeren bij een particuliere verzekeraar, betaalt u hiervoor een premie. U maakt afspraken met de verzekeraar over hoe de uitkering wordt uitbetaald en over de ondersteuning bij preventie en re-integratie. Daarnaast blijft u de basispremie aan de Belastingdienst betalen.

Betalingen

In principe betaalt het UWV de maandelijkse uitkering aan uw (ex-) werknemers. U betaalt elke maand de totale bruto-uitkering, inclusief premies voor sociale verzekeringen aan het UWV terug. U kunt er ook voor kiezen om de uitkering direct aan uw (ex-)werknemers te betalen, bijvoorbeeld tegelijkertijd met het eventuele loon.

Als u zelf de uitkering betaalt en wilt dat het UWV deze aan uw (ex-) werknemer gaat betalen, bijvoorbeeld omdat de (ex-)werknemer uit dienst gaat, kunt u dit regelen met het formulier ‘Wijzigen betaalrichting WGA-uitkering’. Dit formulier kunt u ook gebruiken als u zelf de WGA-uitkering wilt gaan betalen.

voor welke WGA-uitkering ben ik eigenrisicodrager

Hoe betaalt u?

U ontvangt maandelijks een factuur die een combinatie is van de beslissing over het verhalen van de uitkeringen en de beslissing over de manier van betalen. Gebruik bij uw betaling het juiste betalingskenmerk. Dit kenmerk is opgebouwd als ERDWGA Volgnummer-Loonheffingennummer, neem dit precies over zoals het op de factuur staat. Elke factuur moet apart betaald worden, u kunt geen betalingen van verschillende facturen samenvoegen of bedragen verrekenen. Indien u een factuur liever in delen betaalt, gebruikt u hetzelfde betalingskenmerk meerdere keren.v

Betaalstatus

U kunt nu ook de betaalstatus van uw facturen en andere documenten die u van het UWV ontvangt, bekijken op het werkgeversportaal.

Synck watermark
Synck watermark
voor welke WGA-uitkering ben ik eigenrisicodrager

Factuur ontvangst

In 2023 ontvangt u de factuur altijd in de maand volgend op de maand waarin de uitkering is betaald. Hieronder is een overzicht weergegeven van wanneer u in 2023 de maandfacturen ontvangt:

 • 10 februari (over januari)
 • 10 maart (over februari)
 • 14 april (over maart)
 • 12 mei (over april)
 • 11 juni (over mei)
 • 14 juli (over juni)
 • 11 augustus (over juli)
 • 13 september (over augustus)
 • 13 oktober (over september)
 • 10 november (over oktober)
 • 13 december (over november)

Van de betaling in december 2023, ontvangt u de factuur op 12 januari 2024.

Synck watermark
Synck watermark

Betaaltermijn

Houd er rekening mee dat u op tijd betaalt. Zo voorkomt u aanmaningen, rente en andere kosten die u moet betalen. Als u een factuur ontvangt, moet u deze binnen 6 weken betalen. Als u dit niet doet, zult u een herinnering ontvangen en heeft u 2 weken de tijd om te betalen. Als u dan nog steeds niet betaalt, ontvangt u een aanmaning en zullen er aanmaningskosten en rentekosten in rekening worden gebracht. Als u nog steeds niet betaalt na deze 2 weken, zal een dwangbevel worden verstuurd en zal de deurwaarder ingeschakeld worden.

Bezwaar

Als u bezwaar maakt tegen een beslissing over de manier van betalen, verandert de betaaltermijn niet en moet u binnen de termijn betalen, ongeacht of uw bezwaar nog in behandeling is.

voor welke WGA-uitkering ben ik eigenrisicodrager

Waarom Synck?

De best mogelijke oplossing voor u

Synck is een frisse en energieke organisatie. Wij bieden onze ervaren werknemers de vrijheid om voor uw organisatie de best mogelijke oplossing te vinden. Bij Synck staan uw belangen namelijk voorop. Wij houden ons niet bezig met premiebelang. Waarom Synck de beste keuze is?

De belofte van Synck

 • Bij ons staat uw organisatie centraal. Maar niet alleen dat! Ook uw werknemers zijn voor ons van groot belang.
 • Bij ons bent u verzekerd van echt onafhankelijk advies.
 • Wij werken met 1 vast aanspreekpunt. Deze biedt alle nodige kennis om u zo goed en persoonlijk mogelijk te begeleiden. Bij ons bent u geen nummer!
 • Onze medewerkers zijn echte vakspecialisten en leveren altijd maatwerk.
 • Wij staan in voor de meest passende en meest voordelige WGA-oplossing voor u.

Wilt u meer weten voor welke WGA-uitkering u eigenrisicodrager bent? Neem gerust contact met ons op. Wij vertellen u graag meer!

Meer informatie
Synck watermark
Synck watermark