Wijzigingen doorgeven als ik eigenrisicodrager ben

Wijzigingen doorgeven als ik eigenrisicodrager ben

Benieuwd naar welke wijzigingen u moet doorgeven als eigenrisicodrager
Lees er hier mee over.

Als uw situatie verandert, dient u dit door te geven aan het UWV. Het UWV zal u op de hoogte houden van eventuele veranderingen in de WGA-uitkering van uw (ex-) werknemer. Uw (ex-) werknemer is verplicht om veranderingen in zijn situatie aan het UWV te melden.

Wijzigingen in de situatie van uw werknemer

Wijzigingen in de situatie van uw werknemer kunnen veel invloed hebben op zijn WGA-uitkering. Daarom moeten deze altijd doorgegeven worden. Als eigenrisicodrager WGA heeft u de verantwoordelijkheden in eigen handen.

Wijzigingen in het inkomen

Het is van belang dat uw (ex-)werknemer veranderingen in zijn inkomsten aan het UWV meldt, omdat dit invloed kan hebben op zijn WGA-uitkering. Als de inkomsten veranderen, zal het UWV u hierover informeren.

Weer ziek

In het geval dat uw werknemer opnieuw ziek wordt, kan dit betekenen dat de WGA-uitkering weer voor uw rekening komt. Dit hangt af van de situatie van de werknemer.

Als de werknemer binnen 5 jaar na het einde van de uitkering opnieuw ziek wordt door dezelfde oorzaak, kan hij direct opnieuw een WGA-uitkering krijgen. In dit geval komt de uitkering voor uw rekening voor de rest van de periode waarin u eigenrisicodrager bent.

Als de werknemer opnieuw ziek wordt door een nieuwe oorzaak, beginnen u en de werknemer opnieuw. U werkt 2 jaar samen aan re-integratie en u betaalt het loon door. Als de werknemer daarna een WIA-uitkering krijgt, komt deze uitkering maximaal 10 jaar voor uw rekening.

Andere werkgever

Indien uw (ex-) werknemer binnen de eerste 10 jaar een passende baan vindt bij een andere werkgever, zult u nog steeds verantwoordelijk zijn voor het eigen risico totdat deze 10 jaar zijn verstreken.

Beslag gelegd

Als uw (ex-) werknemer schulden heeft, kan de schuldeiser beslag leggen op zijn WGA-uitkering. Als u de uitkering aan uw werknemer betaalt, kan het zijn dat u een deel hiervan aan de schuldeiser moet betalen. In dit geval zal de deurwaarder eerst contact opnemen met het UWV, die u vervolgens zal verwijzen naar de deurwaarder. Als het UWV de uitkering aan uw (ex-) werknemer betaalt, zullen zij de afhandeling van de zaak regelen met de deurwaarder en uw (ex-) werknemer.

Overlijden

Indien uw werknemer overlijdt en in het bezit is van een WGA-uitkering, zal de uitkering stoppen op de dag na het overlijden. De nabestaanden dienen zo snel mogelijk het overlijden door te geven aan de gemeente. Vervolgens beoordeelt het UWV of de nabestaanden recht hebben op een overlijdensuitkering, waarover zij een brief ontvangen. Nabestaanden zijn de partner of minderjarige kinderen, of gezinsleden die op hetzelfde adres staan ingeschreven bij de gemeente.

De overlijdensuitkering, die  1 maand bruto WGA-uitkering bedraagt, zal door u als eigenrisicodrager worden betaald en is vrijgesteld van belasting en premies. Indien u na het overlijden nog een uitkering betaalt, mag u het bedrag dat u te veel heeft betaald verrekenen met het vakantiegeld of de te betalen overlijdensuitkering.

Wijzigingen doorgeven als ik eigenrisicodrager ben

Wijzigingen in mijn bedrijfsvorm

Het is van groot belang dat u veranderingen in uw omstandigheden altijd doorgeeft, omdat deze van invloed kunnen zijn op uw eigenrisicodragerschap.

Bedrijf geheel overnemen

Indien u een bedrijf geheel overneemt en er zijn werknemers met een WGA-uitkering, dan zullen deze uitkeringen maximaal 10 jaar (vanaf het begin van de uitkering) voor uw rekening komen. Dit geldt ook voor werknemers die ziek zijn op het moment van de overname en later een WGA-uitkering krijgen. Het maakt niet uit of het bedrijf dat u overneemt wel of geen eigenrisicodrager is.

Een voorbeeld: Als een uitkering al 4 jaar loopt, dan hoeft u de uitkering nog maar 6 jaar te betalen.

Bedrijf gedeeltelijk overnemen

Als u een deel van een bedrijf overneemt en het bedrijf is geen eigenrisicodrager, dan zal u een deel van het eigen risico dragen. Dit geldt ook voor de WGA-uitkeringen van werknemers die niet bij u in dienst komen. U betaalt dan een deel van de totale loonsom van het bedrijf vóór de overname.

Het UWV zal de uitkering verhalen voor het deel waarvoor u het bedrijf heeft overgenomen, hiervoor gebruiken zij het overgangspercentage dat de Belastingdienst vaststelt bij de overname. Als het bedrijf wel een eigenrisicodrager was, dan zal het oorspronkelijke bedrijf het eigen risico behouden en zal u hiervan niets overnemen.

Synck watermark
Synck watermark
Wijzigingen doorgeven als ik eigenrisicodrager ben

Uw bedrijf wordt overgenomen

Als uw bedrijf volledig wordt overgenomen, gaat het risico volledig over op het andere bedrijf. Of het andere bedrijf een eigenrisicodrager is of niet, maakt in dit geval geen verschil. Echter, bij een gedeeltelijke overname, blijft u altijd zelf verantwoordelijk als eigenrisicodrager.

Uw bedrijf stopt of gaat failliet

Wanneer uw bedrijf stopt of u failliet gaat, gaat het risico over op uw bank of verzekeraar. Hierbij neemt het UWV de re-integratie en eventueel de betalingen van u over. Vervolgens betaalt uw bank of verzekeraar deze kosten aan het UWV. Daarnaast wordt er per maand €40 aan administratiekosten in rekening gebracht.

Synck watermark
Synck watermark

Wat als uw (ex-) werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie?

Als eigenrisicodrager bent u verantwoordelijk voor het controleren of uw (ex-) werknemer passend werk zoekt. Indien hij dit niet doet, mag u de uitkering tijdelijk geheel of gedeeltelijk stopzetten of verkorten, maar dit moet wel gemeld worden bij het UWV. Er zijn echter een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen voordat u de uitkering stopzet of verkort:

  • Het besluit om de uitkering te stoppen of te verkorten, mag alleen genomen worden door een functionaris die de situatie objectief kan beoordelen.
  • U moet uw besluit onderbouwen en schriftelijk aan uw (ex-) werknemer meedelen.
  • Uw (ex-) werknemer moet de gelegenheid krijgen om bezwaar te maken tegen het besluit. U moet zorgen voor een behandeling van het bezwaar, dat uw (ex-) werknemer gehoord wordt en er een beslissing genomen wordt op het bezwaar. De bezwaarprocedure moet georganiseerd worden door een onafhankelijke afdeling of persoon.
  • Er moet een klachtenprocedure beschikbaar zijn waar uw (ex-) werknemer gebruik van kan maken.
  • U moet uw (ex-) werknemer inzage geven in documenten die betrekking hebben op uw besluit.

Uw (ex-) werknemer kan in beroep gaan tegen de beslissing op zijn bezwaar.

Wijzigingen doorgeven als ik eigenrisicodrager ben

Waarom Synck?

De best mogelijke oplossing voor u

Synck is een frisse en energieke organisatie. Wij bieden onze ervaren werknemers de vrijheid om voor uw organisatie de best mogelijke oplossing te vinden. Bij Synck staan uw belangen namelijk voorop. Wij houden ons niet bezig met premiebelang. Waarom Synck de beste keuze is?

De belofte van Synck

  • Bij ons staat uw organisatie centraal. Maar niet alleen dat! Ook uw werknemers zijn voor ons van groot belang.
  • Bij ons bent u verzekerd van echt onafhankelijk advies.
  • Wij werken met 1 vast aanspreekpunt. Deze biedt alle nodige kennis om u zo goed en persoonlijk mogelijk te begeleiden. Bij ons bent u geen nummer!
  • Onze medewerkers zijn echte vakspecialisten en leveren altijd maatwerk.
  • Wij staan in voor de meest passende en meest voordelige WGA-oplossing voor u.

Wilt u meer informatie over wijzigingen die u moet doorvoeren als eigenrisicodrager? Neem gerust contact met ons op. Wij vertellen u graag meer!

Meer informatie
Synck watermark
Synck watermark