Eigenrisicodrager ziektewet - header

Eigenrisicodrager ziektewet

U kunt als werkgever eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet. U betaalt dan minder premie voor de werknemersverzekeringen. Lees hier wat uw mogelijkheden zijn.

Als ziektewet eigenrisicodrager grip op re-integratie en kosten besparen

Voor middelgrote tot grote organisaties kan het interessant zijn om Ziektewet eigenrisicodrager te worden.

Waarom?

Nu betaalt u een gedifferentieerde premie. Deze premie wordt berekend op basis van uw totale loonsom en de uitkeringslast voor de Ziektewet-flex van twee jaar geleden.

Deze berekening pakt in de praktijk vaak onvoordelig uit. Dan hebben we het nog niet eens over de oplopende kosten van slechte re-integratietrajecten.

Door als werkgever eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden, betaalt u de vaak hoge Ziektewet-flex premie niet meer. U heeft de kosten én het re-integratietraject helemaal in eigen hand.

Ziektewet in eigen beheer nemen?

Synck voert onafhankelijk onderzoek voor u uit. Wat pakt voor uw organisatie het beste uit?

De Ziektewet:

 • ondergebracht bij het UWV;
 • in eigen beheer, maar privaat verzekerd;
 • volledig in eigen beheer, maar de uitvoering uitbesteed.

We kijken kritisch naar uw medewerkersbestand, (langdurig) ziekteverzuim, huidige premies en het bestaande re-integratieproces.

Blijkt dat u fors kunt besparen op uw premies én uitvoeringskosten? Dan regelt Synck graag het volledige traject om de Ziektewet in eigen beheer te nemen: van implementatie tot uitvoering.

Onze werkwijze is volledig UWV-proof, zonder extra werkbelasting voor uw HR-afdeling.

Laat ons onderzoeken of uw ziektewet voordeliger kan
Synck watermark
Synck watermark

Ziektewet eigenrisicodrager: goedkoper én beter uitgevoerd

De uitvoeringskosten voor de Ziektewet liggen vaak hoog. Daarnaast laat de re-integratie veel te wensen over. Synck is specialist in het uitvoeren van de Ziektewet.

Ons doel?

Succesvolle re-integratie van de zieke werknemers en voorkomen van instroom in de WGA.

Wij nemen de uitvoering van de Ziektewet volledig voor onze rekening. Van verzuimadministratie tot re-integratie door vakspecialisten. Dit alles zonder uw HR-afdeling extra te belasten.

De 4 speerpunten van onze dienstverlening:

 1. Re-integratie centraal
  We starten vanaf dag 1 met re-integratie. Uw zieke ex-werknemer krijgt één vaste begeleider die aandacht én begrenzing biedt.
 2. Kosten verlagen
  We verlagen uitvoeringskosten en voorkomen onnodige kosten, zoals extra Ziektewetuitkeringen of een hogere instroom in de WGA.
 3. UWV-proof
  We kennen de Ziektewet-wetgeving door en door. We zorgen dat u voldoet aan alle wetten en regels.
 4. Regie en grip
  We pakken de regie op processen en de financiële stromen voor nu én in de toekomst.

Ontdekken of Ziektewet in eigen beheer iets voor uw organisatie is?

Maak vrijblijvend een afspraak

Klanten aan het woord

Synck Company waarderen wij al vele jaren als onafhankelijk adviseur met grote kennis van zaken, grote mate van service en betrokkenheid. Wat ons betreft is het team van Synck Company onze grootste bron van tevredenheid en waardering.

Petra Kiphardt
HR, Dirkzwager Legal & Tax

Vanuit mijn rol als teammanager vitaliteit en verzuim werk ik al jaren met Synck Company. Met regelmaat attendeer ik andere bedrijven op de dienstverlening van Synck. Ik heb de ervaring dat zij een betrouwbare, adequate samenwerkingspartner zijn, die toegevoegde waarde biedt, zowel vakinhoudelijk als financieel.

Anoeska Uyleman - Niesing
Teammanager Vitaliteit en Verzuim, Beweging 3.0

Professionele ondersteuning bij complexe casuïstiek op het gebied van langdurige verzuim dossiers, voorkomen WGA instroom en begeleiding WGA/ZW.

Esther Intema
HR manager, IW Noord-Holland

Prettige samenwerking door goede communicatie en korte lijnen.

Christella Kauhl
Stichting Vivantes Zorggroep

Wij kunnen Synck Company van harte aanbevelen! Met hun specifieke expertise heeft Synck Company ons in diverse processen op een adequate wijze geadviseerd en ondersteund met een aanzienlijke kostenbesparing als gevolg.

Lydia Struik
Protestantse Kerk in Nederland

Synck Company beschikt over ruime ervaring en kennis op het gebied van sociale zekerheid en zorg. Hiermee bieden zij ons focus en maatwerk op een hoog kwaliteitsniveau. Een team van gemotiveerde specialisten die ons door het doolhof van regelgeving en wetten loodst. Dat is het ontzorgen dat wij zochten, Synck ons beloofde en nu waarmaakt.

Jeroen Swaan
Human Resource and Organisation Advisor, BEWiSynbra Group

Wij zijn uiterst vakkundig begeleid in het traject naar ERD ZW / WGA door Synck Company. Het periodiek sparren met deskundige specialisten voegt een duidelijke meerwaarde toe aan ons re-integratiebeleid en we zijn ervan overtuigd dat de verdere begeleiding van ZW en WGA dossiers na uitdiensttreding in goede handen is.

Marianne Fillié-de Wit
Adviseur verzuim en beleid, Stichting SCOPE scholengroep

Synck heeft ons geholpen bij de keuze om eigenrisicodrager te worden voor zowel de Ziektewet als de WGA. Ons contactpersoon Annette (specialist ZW/WGA) adviseert, ondersteunt en ontzorgt GMB rondom de uitvoering van de ziektewet en de WIA/WGA. Dit gebeurt met oprechte aandacht voor de (ex)medewerker, waar het om draait, en aandacht voor de vragen vanuit ons als werkgever. Door dit contact vanuit Synck beschikken wij op afroep over de expertise die nodig is om langdurig verzuim en instroom in de WGA te voorkomen.

Peetjan Vink
Senior HR Adviseur, GMB
Eigenrisicodrager ziektewet - aanvraag

Wilt u een business case op maat?

Ontvang een branchespecifieke businesscase of geef antwoord op onze 3 vragen en krijg een bedrijfsspecifieke businesscase.

Direct aanvragen
Eigenrisicodrager ziektewet expert

Synck: expert in Ziektewet en WGA

We zijn een frisse en energieke organisatie. Onze ervaren professionals krijgen de vrijheid om de best mogelijke oplossingen te vinden voor onze klanten en hun werknemers. Wij kennen geen premiebelang of ingewikkelde winstdelingsconstructies, maar zetten uw belang voorop.

Of dit nu de Ziektewet in eigen beheer is of juist bij het UWV ondergebracht. We kunnen u in alle trajecten rondom de Ziektewet en de WGA begeleiden.

De belofte van Synck

 • Uw organisatie én medewerkers centraal
 • Echt onafhankelijk advies
 • 1 vast aanspreekpunt met kennis van zaken
 • Grip op kosten én re-integratie
 • De meest passende en meest voordelige Ziektewet-oplossing voor u
Synck watermark
Synck watermark

Wat houdt eigenrisicodragen voor de Ziektewet precies in?

Als u eigenrisicodrager wordt voor de Ziektewet, betaalt u minder premie voor werknemersverzekeringen. De kosten voor de Ziektewet-uitkering en re-integratie betaalt u maximaal 2 jaar zelf. De Ziektewet-uitkering bedraagt 70% van het dagloon.

Niet alle medewerkers vallen onder het eigenrisicodragerschap. Het gaat om:

 • werknemers met een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst die bij u in dienst waren en van wie het dienstverband eindigt tijdens ziekte.
 • werknemers zonder ‘gewone’ arbeidsovereenkomst, zoals thuiswerkers en stagiairs.
 • medewerkers die bij u hebben gewerkt (en verzekerd waren) en daarna binnen 4 weken nadat ze uit dienst gingen ziek werden.

In sommige gevallen betaalt het UWV nog steeds de Ziektewet-uitkering. Bijvoorbeeld bij ziekte door zwangerschap, bevalling of orgaandonatie en voor medewerkers met een zogenaamde no-riskpolis.

Meer weten over eigenrisicodragerschap?

Neem vrijblijvend contact met ons op
Eigenrisicodrager ziektewet eigen beheer
 1. Ook de WGA in eigen beheer nemen?

  Wij kunnen ook voor u uitzoeken of het interessant is om de WGA in eigen beheer te nemen. Zeker voor organisaties vanaf ± 500 medewerkers kan WGA in eigen beheer een uitkomst zijn.

  U kunt met gemak € 200.000,- of meer per jaar besparen. Daarnaast krijgt u meer grip op WGA-instroom en re-integratie.

  Interesse? Lees hier alles over WGA in eigen beheer nemen.

Veelgestelde vragen

eigenrisicodrager ziektewet

Wanneer ben ik eigenrisicodrager Ziektewet?
 • Wanneer u werknemers in dienst heeft die geen standaard arbeidsovereenkomst hebben. U kunt hierbij denken aan thuiswerkers of stagiairs.
 • Wanneer werknemers binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek worden. Dit geldt alleen als zij ook bij u verzekerd waren.
 • Wanneer werknemers die bij u in dienst zijn ziek worden voordat het dienstverband eindigt. Dit geldt bij een tijdelijke of vaste arbeidsovereenkomst.
Wanneer ben ik geen eigenrisicodrager Ziektewet?
 • Wanneer werknemers ziek zijn door een zwangerschap of bevalling of orgaandonatie.
 • Wanneer werknemers vallen onder de compensatieregeling oudere werknemers.
 • Wanneer werknemers langdurig ziek zijn of een handicap hebben.
Wat zijn mijn verantwoordelijkheden en verplichtingen als eigenrisicodrager Ziektewet?

U bent verantwoordelijk voor beslissingen over de Ziektewet en de voorbereiding hiervan. Daarnaast betaalt u de Ziektewet-uitkering. Ook zorgt u voor verzuimbegeleiding en re-integratie (passende arbeid). Verder bent u verplicht de verzuimadministratie bij te houden, evenals het doen van ziek- en betermeldingen.

Wat zijn de consequenties van het niet goed uitvoeren van de verantwoordelijkheden?

De controle van deze taken licht bij het UWV. Bij onvoldoende correcte uitvoering kan het UWV werkzaamheden van u overnemen en de kosten hiervan in rekening brengen.

Kan ieder bedrijf eigenrisicodrager worden?

Alleen als geheel, zowel kleine als grote bedrijven. Dit betekent dat een filiaal of vestiging geen eigenrisicodrager kan worden, alleen de onderneming als geheel.

Op welke momenten kan ik mij aanmelden als eigenrisicodrager Ziektewet?

Dit kan bij de Belastingdienst op twee momenten per jaar: per 1 januari en per 1 juli. De aanvraag moet wel 13 weken voor deze data binnen zijn bij de Belastingdienst. Dit betekent uiterlijk 31 maart of uiterlijk 31 oktober van een kalenderjaar.

Eigenrisicodrager ziektewet

Meer weten over de (financiële) voordelen van WGA in eigen beheer?

Download dan nu onze whitepaper

Download whitepaper