Ziektewet (BeZaVa)

Modernisering van de Ziektewet

Voor de ‘Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)’ bent u nu ook tot maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk voor werknemers die ziek uit dienst gaan tijdens proeftijd, of na afloop van een tijdelijk contract. De premie die grote of middelgrote werkgevers moeten betalen is, zowel voor de Ziektewet als ook voor de WGA, gebaseerd op de instroom van 2 jaar geleden. Door nu al te anticiperen beperkt u straks uw schadelast en kosten.

 

 

De wijzigingen in het kort

De essentie van BeZaVa is dat de premie voor de Ziektewet, afhankelijk van de bedrijfsgrootte, gedeeltelijk of volledig gedifferentieerd wordt. Dat wil zeggen dat de premie afhankelijk is van de instroom in het verleden (2 jaar terug) vanuit uw eigen organisatie. Deze premiedifferentiatie geldt daarnaast ook voor de WGA-premie voor werknemers met een tijdelijk contract en wordt daarmee dus gelijkgetrokken aan de huidige premiedifferentiatie WGA voor werknemers met een vast contract. Door deze premiedifferentiatie kan het vanaf het jaar 2014 voor u als werkgever aantrekkelijker worden om te kiezen voor eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet.

Analyse Eigenrisicodragen Ziektewet

Op basis van de gegevens van uw organisatie maakt Synck Company een ERD ZW Analyse. Met deze analyse rekenen wij de financiële consequenties voor u door indien u zou besluiten om in het publieke bestel te blijven of om het Ziektewetrisico zelf te dragen. Hierbij gaat het natuurlijk niet alleen om een vergelijking van de premie (gedifferentieerde premie versus private premie) maar net zo belangrijk, om een doorrekening van de uitvoeringskosten die verband houden met het eigenrisicodragen voor de Ziektewet.

Daarnaast moet inzicht worden verschaft in de organisatorische consequenties. Immers, als eigenrisicodrager zult u een aantal verantwoordelijkheden overnemen van het UWV, ook in de uitvoering. Met de uitkomsten van de ERD ZW analyse verschaffen wij u de volledige onderbouwing voor een gefundeerd besluit.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe u het beste kunt anticiperen op de voor u relevante wijzigingen?

Meer weten?