Loonadministratie Ziektewet

Loonadministratie Ziektewet

 

 

 

Synck biedt naast de implementatie van de Ziektewet ook de mogelijkheid om de volledige salarisadministratie aan ons toe te vertrouwen gerelateerd aan de uitvoering van de Ziektewet. Dit houdt in dat wij, naast het verschaffen van de uitkeringsspecificaties aan de voormalige werknemer die recht heeft op een Ziektewetuitkering, ook zorgen voor de jaaropgaven en het afdragen van de loonheffingen aan de Belastingdienst.

Het delegeren van de salarisadministratie biedt duidelijke pluspunten in termen van de coördinatie tussen het primaire proces van het vaststellen van recht, omvang en duur van de uitkering, de betaling van de Ziektewetuitkeringen en de belastingaangifte.

Voordelen overzichtelijk gepresenteerd:

  • Door de loonadministratie en het verzuimproces bij één partij te houden, wordt de kans op fouten verminderd, omdat dit een naadloze communicatie tussen onze ziektewet specialist en de persoon die verantwoordelijk is voor de salarisadministratie vereist, vooral wanneer er wijzigingen zijn die gevolgen hebben voor de salarisadministratie.
  • Er worden geen dubbele taken uitgevoerd, aangezien elke wijziging wordt gecommuniceerd en verwerkt door één partij in plaats van twee.
  • De periodieke controles van het UWV inzake de implementatie van de Ziektewet bij eigenrisicodragers worden uitgevoerd door Synck, niet door u.
  • De loonadministratie voor de Ziektewet wijkt af van die voor reguliere arbeidscontracten. Enkele verschillen zijn onder andere uitkeringen per dag (op basis van dagloon) in plaats van per vier weken of per maand, verwerking van voorschotten en maatregelen (sancties), en het aanpassen van de loonstrook aan de Ziektewet (aangezien het een uitkeringsstrook is en geen loonstrook). Synck neemt deze taken op zich voor u.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe u het beste kunt anticiperen op de voor u relevante wijzigingen?

Meer weten?