Modernisering Ziektewet

De reden van de wetswijziging en de modernisering Ziektewet (invoering BeZaVa) is dat het huidige beleid, het geven van meer verantwoordelijkheid en financiële prikkels aan werkgevers om ziekteverzuim en instroom in de WGA terug te dringen, tot op heden vooral impact heeft gehad op werknemers met een vast dienstverband. Bij werknemers met een tijdelijk dienstverband, die ziek uit dienst zijn gegaan en geen werkgever meer hebben (de ’vangnetters’), is het langdurig ziekteverzuim en daarmee de instroom in de WIA nog steeds te hoog. De doelstelling van de wijziging is om de instroom te beperken.

Wat verandert er voor uw organisatie?

Ziektewet

Financiële prikkels voor werkgevers om langdurig ziekteverzuim bij vangnetters te voorkomen

  • Grote en middelgrote werkgevers betalen niet langer een vaste sectorpremie als deze werknemers in de Ziektewet belanden, maar krijgen te maken met een gedifferentieerde Ziektewetpremie.
  • De hoogte van deze premie is afhankelijk van het aantal (ex-)werknemers dat in de Ziektewet belandt (en de gerelateerde Ziektewetschadelast).
  • Voor kleine werkgevers (<10 maal de gemiddelde loonsom) blijft de premie op sectorniveau vastgesteld worden. Voor middelgrote werkgevers (>10 en <100 maal de gemiddelde loonsom) zal er sprake zijn van een combinatie van een sectorpremie en een deel differentiatie. Grote werkgevers (>100 maal de gemiddelde loonsom) krijgen een volledig individuele premiedifferentiatie.


Eigenrisicodragerschap Ziektewet kan lonend zijn

Werkgevers konden al kiezen om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden, maar dit was tot nu toe voor de meeste sectoren niet lonend in relatie tot de vaste sectorpremie. De differentiatie in de premie kan dit nu wel lonend maken. Daarnaast kunnen werkgevers door eigenrisicodrager te worden, zelf de regie nemen over de begeleiding van zieke ex-werknemers.

WGA-risico werknemers met tijdelijk dienstverband

Financiële prikkels en verantwoordelijkheid werknemers met tijdelijk contract

  • Zieke ex-werknemers die twee jaar ziek blijven, komen aansluitend daarop in aanmerking voor een WGA-uitkering. Ook deze uitkering werd, voor werknemers met een tijdelijk dienstverband, tot nu toe gefinancierd uit de sectorpremie.
  • De premiedifferentiatie WGA voor de kleine- en middelgrote werkgevers is hetzelfde als bij de premiedifferentiatie van de Ziektewet (zie hiervoor het kopje ‘Financiële prikkels voor werkgevers om langdurig ziekteverzuim bij vangnetters te voorkomen’).
  • Grote (ex-)werkgevers worden volledig financieel verantwoordelijk voor de WGA-lasten van de ex-werknemers met een tijdelijk dienstverband, indien zij na 104 weken in de WGA instromen.

 

Eigenrisicodragerschap WGA werknemers met vast en tijdelijk dienstverband

Werkgevers konden er al voor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA, maar deze mogelijkheid was beperkt tot werknemers met een vast dienstverband. Met ingang van 2016 kunnen werkgevers ook eigenrisicodrager voor de WGA worden voor personeel met een tijdelijk dienstverband. Werkgevers die daarvoor kiezen, worden dan altijd eigenrisicodrager voor beide groepen, dus voor zowel vaste krachten als de tijdelijke krachten. Met andere woorden, wanneer u als werkgever per 1 januari 2016 eigenrisicodrager voor de WGA wordt, geldt dat voor zowel de vaste krachten als het personeel met een tijdelijk dienstverband.

Schematische weergave Financieringsstelsel 2014

Schematische weergave Financieringsstelsel 2016

De premievaststelling in het publieke stelsel is dus afhankelijk van de grootte van de werkgever:

  • kleine werkgevers (<10 maal de gemiddelde loonsom van € 31.400 oftewel <€ 314.000): sectoraal bepaalde premie
  • middelgrote werkgevers (>10 en <100 maal de gemiddelde loonsom van € 31.400 oftewel >€ 314.000 en <€ 3.140.000): een combinatie van sectorale en individuele premie
  • grote werkgevers (>100 maal de gemiddelde loonsom van € 31.400 oftewel >€ 3.140.000): individuele premiedifferentiatie

Er gelden minimum en maximum premies die ieder jaar door de overheid worden vastgesteld. Duidelijk is dat de individuele premiedifferentiatie niet van toepassing is voor kleine bedrijven. Zij betalen een sectorale premie en worden dus niet direct op hun eigen instroom afgerekend. Daarna geldt: hoe groter het bedrijf, hoe groter de invloed van de eigen ZW-vangnetinstroom op de gedifferentieerde Ziektewetpremie en de invloed op de gedifferentieerde premie WGA (Flex) indien deze vangnetter aansluitend in de WGA komt.

Advies?

Heeft u advies nodig met betrekking tot de modernisering van de ziektewet? Wij helpen u graag verder!

Meer weten?