over de ziektewet

Over de Ziektewet

De ziektewet is waarschijnlijk geen onbekend begrip voor u. Wilt u weten wat het precies bedraagt, dan bent u bij Synck Company op het juiste adres.

Synck watermark
Synck watermark

De ziektewet wordt beheerd door het UWV en is een sociale verzekering. Het doel van de ziektewet is om mensen, die niet meer kunnen werken, financiële ondersteuning te bieden. Dit is echter wel een tijdelijke ondersteuning. Naast het geven van advies over de Ziektewet, doen wij dat ook voor het eigenrisicodragen Ziektewet. Zelfs wanneer u eigenrisicodrager van de Ziektewet wilt worden.

Synck watermark
Synck watermark

Waar is de ziektewet van toepassing?

In verschillende situaties is het mogelijk om in aanmerking te komen voor de ziektewet. Deze mensen zouden bijvoorbeeld in aanmerking kunnen komen: werknemers met een tijdelijk contract, uitzendkrachten en  oproepkrachten. Ook werknemers met een nul-urencontract kunnen onder de ziektewet vallen. Ze kunnen na een lange tijd toch recht hebben op loondoorbetaling.

Hoe zit het als werkgever met de ziektewet?

Als werkgever is het mogelijk om eigenrisicodrager te worden voor de ziektewet. Dit brengt met zich mee dat alle kosten voor uzelf zijn als werkgever. Wanneer een werknemer ziek is, betaald u dat uit eigen zak. Het kan er wel voor zorgen dat het grote financiële voordelen oplevert wanneer er weinig verzuim binnen de organisatie is. Als eigenrisicodrager heb je meer grip op het verzuim, waardoor er gestuurd kan worden op re-integratie van zieke werknemers.

Synck watermark
Synck watermark

Risico’s als eigenrisicodrager

Eigenrisicodragerschap voor de ziektewet is iets waar je als werkgever goed over na moet denken. Er zitten een aantal risico’s aan vast. Het is verplicht om een geschikte verzuimbegeleiding te bieden voor de werknemers. Dit gaat in combinatie met het afsluiten van een contract met een arbodienstverlener.

Het eigenrisicodragerschap is alleen aan te vragen wanneer u aan voldoende voorwaarden voldoet. U moet financieel gezond zijn en u mag niet in de problemen komen bij langdurig verzuim van medewerkers.

Beroepsziekte

Wanneer uw werknemer door een beroepsziekte niet meer kan werken is het UWV nog steeds verantwoordelijk voor de uitkering. De re-integratie van de werknemer wordt in dit geval ook uit handen genomen van de werkgever. Ook wanneer werknemers ziek raken tijdens de zwangerschap of bevalling, grijpt het UWV in.

Eigen administratie

Een ander aspect aan eigenrisciodragerschap is de eigen administratie. U dient  uw zieketeverzuim bij te houden.

Advies?

Heeft u advies nodig met betrekking tot de WGA? Wij helpen u graag verder!

Meer weten?