eigenrisicodragen ziektewet

Uitbreiding: Eigenrisicodragen Ziektewet

Er komt veel kijken bij het eigenrisicodragen ziektewet. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden en risico’s

Synck watermark
Synck watermark

Wat is eigenrisicodragen voor de Ziektewet?

Als werkgever is het verplicht om een zieke werknemer voor een bepaalde periode door te betalen. Ook wel de loondoorbetalingsverplichting genoemd. Het eigenrisicodragen van de Ziektewet betekent dat u dit overneemt van de UWV. U kunt ervoor kiezen om dit door het UWV te laten doen of eigenrisicodrager Ziektewet te worden. Dit betekent dat alle administratie en kosten voor de werkgever zijn.

Synck watermark
Synck watermark

Voor wie word ik eigenrisicodrager Ziektewet?

Als werkgever is het mogelijk om ervoor te kiezen om eigenrisicodrager van de Ziektewet te worden. Dit is aantrekkelijk als u zelf de regie in handen wilt nemen bij de re-integratie van werknemers. Als werkgever loopt u wel risico’s  in periodes met een hoog ziekteverzuim. Hieronder zijn de werknemers waarvoor u eigenrisicodrager kunt worden:

 1. Werknemers zonder ‘normale’ arbeidsovereenkomst. Denk aan stagiairs en thuiswerkers.
 2. Werknemers die binnen 4 weken nadat ze uit dienst gaan, ziek zijn geworden.
 3. Werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst waarbij het dienstverband stopt tijdens de ziekte.
Synck watermark
Synck watermark

Voor wie word ik geen eigenrisicodrager Ziektewet

 1. Werknemers die ziek zijn door zwangerschap, orgaandonatie of bevalling
 2. Werknemers die bij u zijn begonnen met werken tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2020 en die geboren zijn vóór 1 januari 1962. Deze werknemers zijn afkomstig van de Werkloosheidswet (WW) en hebben langer dan 52 weken een WW-uitkering ontvangen. Ook dienden zij op de eerste ziektedag niet langer dan 5 jaar in dienst te zijn. Deze werknemers komen in aanmerking voor de Compensatieregeling oudere werknemers.
 3. Werknemers met ene langdurige handicap of ziekte. Wanneer u deze werknemers bij het UWV ziek wilt melden, heeft u een bewijs nodig dat de no-riskpolis voor hen geldt.
Synck watermark
Synck watermark

Aanvragen en machtiging voor intermediair(s)

Het is mogelijk om als eigenrisicodrager voor de ziektewet, bepaalde diensten over te dragen aan een administratiekantoor. Het is mogelijk om maximaal 2 intermediairs te machtigen. Zij mogen ondersteunende diensten inkopen en beslissingen aanvragen. Er wordt door het UWV minimaal 1 keer in de 2 jaar gecontroleerd of de ziektewet op de juiste manier wordt uitgevoerd.

U kunt via het UWV een machtiging laten intrekken door een formulier in te vullen en te versturen. Mocht u een extra intermediair willen kunt u die ook aanvragen via een formulier.

Synck watermark
Synck watermark

Verantwoordelijkheden en verplichtingen

 1. U betaalt de Ziektewet-uitkering
 2. U bent verantwoordelijk  voor de re-integratie naar passende arbeid en voor verzuimbegeleiding
 3. U dient de verzuimadministratie goed bij te houden
 4. U doet ziek- en betermeldingen bij het UWV
Synck watermark
Synck watermark

Het UWV is dan de eindverantwoordelijke die al uw taken controleert. Wanneer u het niet goed uitvoert, worden de werkzaamheden overgenomen door het UWV. De kosten daarvan zullen in rekening worden gebracht. Wilt u een deel van de taken niet zelf uitvoeren? Het is mogelijk om bepaalde werkzaamheden uit te besteden bij het UWV. De volledige uitvoering van de Ziektewet zou u ook kunnen overlaten aan een administratiekantoor.

 

Synck watermark
Synck watermark

Voorwaarden eigenrisicodragen Ziektewet

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW) neemt een werkgever de verantwoordelijkheid op zich voor de uitvoering van de ZW voor zijn werknemers. Dit betekent dat de werkgever zelf de Ziektewet-uitkeringen betaalt en de re-integratie van zieke werknemers regelt, in plaats van deze taken door het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) te laten uitvoeren. Om eigenrisicodrager te worden, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Hier zijn de belangrijkste voorwaarden:

 1. Toestemming van de Belastingdienst: Een werkgever moet toestemming krijgen van de Belastingdienst om eigenrisicodrager te worden. Hiervoor moet een verzoek worden ingediend bij de Belastingdienst
 2. Deskundigheid en capaciteit: Een werkgever moet beschikken over voldoende deskundigheid en capaciteit om de taken van het eigenrisicodragerschap uit te voeren. Dit betreft onder andere kennis van de Ziektewet, re-integratieprocessen en het beoordelen van arbeidsongeschiktheid.
 3. Administratieve verplichtingen: Als eigenrisicodrager is een werkgever verantwoordelijk voor de administratieve verplichtingen met betrekking tot de Ziektewet. Dit omvat onder andere het bijhouden van een juiste en volledige administratie van zieke werknemers en het verstrekken van de benodigde gegevens aan het UWV.

Advies?

Heeft u advies nodig met betrekking tot de WGA? Wij helpen u graag verder!

Meer weten?