ziekte beheer module

Ziektewet beheer module

 

 

 

Draagt u eigen risico voor de Ziektewet (BeZaVa) en zoekt u ondersteuning bij de uitvoering ervan? Synck brengt beweging in uw organisatie! Wij ontzorgen u volledig van de uitvoering van de wettelijke verplichtingen, waaronder die van de Wet verbetering poortwachter.

De praktijk wijst uit dat met effectieve begeleiding bij ziekteverzuim, (ex-)medewerkers eerder weer aan de slag gaan, waardoor u de verzuim- en WGA-kosten onder controle houdt. Uitbesteding is in veel gevallen een voordelige keuze.

Met het uitbesteden van de Ziektewet uitvoering kunt u rekenen op een reductie van de Ziektewetlasten van minimaal 40-50%.

Ziektewet Beheer door Synck

De voordelen van Ziektewet beheer door de deskundigen van Synck:

 • U krijgt toegang tot onze specialistische kennis over de Ziektewet;
 • U voldoet aan de Ziektewet wet- en regelgeving;
 • U voldoet aan de eisen van het UWV;
 • U kunt rekenen op professionele en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers;
 • U optimaliseert de voordelen van het eigen risico dragen voor de Ziektewet;
 • We richten ons op het beheren van de lasten tijdens de Ziektewetperiode en het beperken van de instroom in de WIA.

Met de Ziektewet Beheer Module van Synck nemen we alle verantwoordelijkheden van werkgevers over zoals:

 • De Ziektewet Beheer Module van Synck is geaudit door het UWV en volledig goedgekeurd;
 • Wij stellen het recht, de omvang en de duur van de Ziektewetuitkering vast;
 • Wij zorgen voor volledige begeleiding van de ex-werknemer volgens de Wet poortwachter bij recht op Ziektewetuitkering;
 • Wij verzorgen de afzonderlijke registratie en vastlegging van verzuim;
 • Wij implementeren maatregelen om de schadelast te beperken;
 • Wij verzorgen de volledige betaling van de ex-werknemer;
 • Wij handelen alle administratieve processen af en onderhouden contacten met het UWV;
 • Wij voeren Ziektewet audits en controles uit.
ziektewet beheer module

Eigen regie: maximale beheersing schadelast

 • Het biedt aanzienlijke kansen en mogelijkheden om de kosten van de Ziektewet-uitkeringen te verminderen;
 • Het beperkt de instroom in de WGA op middellange en lange termijn;
 • Gezien het feit dat een werkgever bij instroom in de WGA voor 10 jaar financieel verantwoordelijk is, zullen de (premie)kosten van arbeidsongeschiktheid ook dalen;
 • Wanneer verantwoordelijk voor begeleiding ex-werknemer;
 • Werknemer ziek na dienstverband;
 • Werknemer wordt binnen 28 dagen na het einde van het dienstverband ziek.
Synck watermark
Synck watermark

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe u het beste kunt anticiperen op de voor u relevante wijzigingen?

Meer weten?