GEEF MINDER GELD UIT AAN UWV EN BELASTINGDIENST

Loop geen subsidie mis en betaal niet te veel en te lang aan sociale verzekeringspremies en afdrachten. Meer grip en inzicht, waardoor u geen onnodige kosten maakt.

Krijg grip op uw sociale verzekeringspremies en afdrachten

 • We pluizen de inhoudingen van UWV en Belastingdienst na
 • We vorderen terug waar u recht op hebt
 • Samen borgen we de juiste afdrachten en subsidies voor de toekomst

Bespaar structureel op afdrachten én benut subsidies volledig

Als (middel)groot bedrijf draagt u jaarlijks grote sommen geld af aan sociale verzekeringspremies. Ook hebt u vaak recht op subsidies. Is daar voldoende op gestuurd in uw organisatie?

In 4 tot 5 maanden inventariseren wij wanneer u te veel hebt betaald én wat u aan subsidie bent misgelopen. Al dit geld vorderen we voor u terug. Bovendien zorgen we ervoor dat dit niet meer gebeurt in de toekomst.

Controle WHK-beschikking 2024

Als werkgever betaal je jaarlijks een premie aan de Belastingdienst voor de uitkeringslasten van jouw zieke (ex-)personeel. Begin december 2023 stuurt de belastingdienst aan werkgevers de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2024. In deze beschikking wordt vermeld hoe hoog de premie is die jullie als werkgever in 2024 aan de Belastingdienst moeten betalen. De ervaring leert dat in de beschikking vaak fouten zitten, dus een jaarlijkse controle op de inhoud loont!

Te hoge premies komen bij veel werkgevers voor (bij ongeveer 20% van de werkgevers). Met een controle van de Whk-beschikking kun je eenvoudig duizenden Euro’s besparen. Synck helpt je hier graag bij. Er zijn geen initiële kosten aan de controle verbonden, pas op het moment dat een besparing wordt gerealiseerd, brengen wij een fee over deze besparing in rekening. Over de exacte voorwaarden gaan wij graag in gesprek.

Hoe ziet onze dienstverlening eruit?

 • Stap 1: Mail de WHK beschikking
  • Snelheid is hierbij belangrijk, de bezwaartermijn is namelijk slechts 6 weken.
 • Stap 2: Wij doen het werk
  • De WGA-specialisten gaan uit jouw naam aan het werk en verzamelen de benodigde informatie bij Belastingdienst en UWV. Ook zal de HR-afdeling en de afdeling Financiën om input worden gevraagd.
 • Stap 3: Wij brengen de huidige ZW-en WGA schadelast in kaart
  • Binnen 2 werkweken geven wij inzicht in de mogelijke besparingen.
 • Stap 4: Wij bespreken met jullie de conclusies en de mogelijke vervolgstappen
  • Binnen twee weken na het in kaart brengen van de schadelast nemen wij contact met je op om een videobel afspraak te maken. Het is natuurlijk belangrijk om de inzichten goed helder te hebben zodat de juiste keuzes gemaakt kunnen worden.
Mail uw WHK-beschikking

Besparingsonderzoeken advies voor verbetering

We kijken naar het verleden:

 • We onderzoeken uw afdrachten en betaalde sociale verzekeringspremies
 • We doen een WGA-scan en controleren uw WGA-beschikkingen, inclusief beroep & bezwaar op onjuistheden
 • We controleren de inhoudingen van UWV en Belastingdienst
 • Wee kijken of u alle relevante subsidie- en besparingsregelingen volledig hebt benut
 • We zorgen dat u inzicht krijgt in (ten onrechte) toegerekende WGA-schadelast in WHK-premie
 • U krijgt het geld terug waar u recht op hebt.

We kijken naar de toekomst

 • Op basis van onze bevindingen stellen we verbeteringen voor
 • Samen zorgen we dat u toekomstige stimuleringsregelingen maximaal benut en alleen nog juiste afdrachten betaalt
Meer informatie

Klanten aan het woord

Synck Company waarderen wij al vele jaren als onafhankelijk adviseur met grote kennis van zaken, grote mate van service en betrokkenheid. Wat ons betreft is het team van Synck Company onze grootste bron van tevredenheid en waardering.

Petra Kiphardt
HR, Dirkzwager Legal & Tax

Vanuit mijn rol als teammanager vitaliteit en verzuim werk ik al jaren met Synck Company. Met regelmaat attendeer ik andere bedrijven op de dienstverlening van Synck. Ik heb de ervaring dat zij een betrouwbare, adequate samenwerkingspartner zijn, die toegevoegde waarde biedt, zowel vakinhoudelijk als financieel.

Anoeska Uyleman - Niesing
Teammanager Vitaliteit en Verzuim, Beweging 3.0

Professionele ondersteuning bij complexe casuïstiek op het gebied van langdurige verzuim dossiers, voorkomen WGA instroom en begeleiding WGA/ZW.

Esther Intema
HR manager, IW Noord-Holland

Prettige samenwerking door goede communicatie en korte lijnen.

Christella Kauhl
Stichting Vivantes Zorggroep

Wij kunnen Synck Company van harte aanbevelen! Met hun specifieke expertise heeft Synck Company ons in diverse processen op een adequate wijze geadviseerd en ondersteund met een aanzienlijke kostenbesparing als gevolg.

Lydia Struik
Protestantse Kerk in Nederland

Synck Company beschikt over ruime ervaring en kennis op het gebied van sociale zekerheid en zorg. Hiermee bieden zij ons focus en maatwerk op een hoog kwaliteitsniveau. Een team van gemotiveerde specialisten die ons door het doolhof van regelgeving en wetten loodst. Dat is het ontzorgen dat wij zochten, Synck ons beloofde en nu waarmaakt.

Jeroen Swaan
Human Resource and Organisation Advisor, BEWiSynbra Group

Wij zijn uiterst vakkundig begeleid in het traject naar ERD ZW / WGA door Synck Company. Het periodiek sparren met deskundige specialisten voegt een duidelijke meerwaarde toe aan ons re-integratiebeleid en we zijn ervan overtuigd dat de verdere begeleiding van ZW en WGA dossiers na uitdiensttreding in goede handen is.

Marianne Fillié-de Wit
Adviseur verzuim en beleid, Stichting SCOPE scholengroep

Synck heeft ons geholpen bij de keuze om eigenrisicodrager te worden voor zowel de Ziektewet als de WGA. Ons contactpersoon Annette (specialist ZW/WGA) adviseert, ondersteunt en ontzorgt GMB rondom de uitvoering van de ziektewet en de WIA/WGA. Dit gebeurt met oprechte aandacht voor de (ex)medewerker, waar het om draait, en aandacht voor de vragen vanuit ons als werkgever. Door dit contact vanuit Synck beschikken wij op afroep over de expertise die nodig is om langdurig verzuim en instroom in de WGA te voorkomen.

Peetjan Vink
Senior HR Adviseur, GMB

BENT U ZICH AAN HET ORIËNTEREN?

Nodig naast de grote spelers ook Synckcompany uit. Zo ervaart u zelf het verschil in betrokkenheid, service én aanpak.

Wilt u een keer sparren?