No Risk en Loonkostenvoordeel Module

No Risk en Loonkostenvoordeel Module

 

 

 

Onderzoek toont aan dat veel bedrijven niet optimaal profiteren van een vangnetuitkering bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, ook bekend als de No-Risk polis.

Uit een steekproef van 180.000 werknemers blijkt dat slechts 10% van de No-Risk medewerkers correct geregistreerd is. Wanneer een werknemer ziek wordt, wordt vaak niet nagegaan of deze onder de No-Risk polis valt en of er dus aanspraak gemaakt kan worden op de vangnetuitkering. Dit resulteert jaarlijks in miljoenen aan misgelopen inkomsten.

Online No-Risk Polis en Loonkostenvoordeel / No-Risk/LKV Module

Synck Company heeft de online No-Risk en de Loonkostenvoordeel module ontwikkeld- twee krachtige instrumenten die werkgevers kunnen ondersteunen bij het aannemen van werknemers met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Hier laten we u zien hoe deze regelingen u kunnen helpen uw personeelsbestand te diversifiëren en tegelijkertijd aanzienlijke financiële voordelen te behalen.

No Risk en Loonkostenvoordeel Module

Wat is de No-Risk Polis?

De No-Risk Polis is een vangnet van de overheid bedoeld om het risico van werkgevers te verlagen bij het aannemen van werknemers met een arbeidsbeperking. Als een werknemer ziek wordt, kan de werkgever een beroep doen op de No-Risk Polis, waardoor de werkgever wordt gecompenseerd voor het doorbetaalde loon tijdens ziekte.

Voordelen van de No-Risk Polis

 1. Financiële zekerheid: De No-Risk Polis dekt de kosten van loondoorbetaling bij ziekte, waardoor werkgevers worden ontlast van financiële risico’s.
 2. Bevordert diversiteit: Door het risico op ziektekosten weg te nemen, worden werkgevers aangemoedigd een meer divers personeelsbestand te creëren, inclusief mensen met een arbeidsbeperking.
 3. Verlaagt de drempel om mensen in dienst te nemen: Werkgevers kunnen mensen in dienst nemen die ze anders misschien zouden vermijden vanwege potentiële gezondheidsrisico’s.

Synck watermark
Synck watermark

Wat is Loonkostenvoordeel (LKV)?

Het Loonkostenvoordeel is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen. Het LKV kan oplopen tot maximaal €6.000 per jaar, per werknemer, gedurende maximaal drie jaar.

Voordelen van Loonkostenvoordeel

 1. Financiële stimulans: Het LKV biedt een directe financiële stimulans voor werkgevers om werknemers in dienst te nemen die vaak over het hoofd worden gezien.
 2. Bevordert diversiteit: Het LKV helpt werkgevers een meer inclusieve werkomgeving te creëren.
 3. Verlaagt werkloosheid: Door de werkgelegenheid te stimuleren, draagt het LKV bij aan de vermindering van werkloosheid onder kwetsbare groepen.

Een rekenvoorbeeld

Stel dat u een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst neemt voor een fulltime positie met een bruto jaarsalaris van €35.000. Als deze werknemer ziek wordt en 6 maanden niet kan werken, dan zou u normaal gesproken €17.500 aan salaris moeten doorbetalen. Maar met de No-Risk Polis, worden deze kosten volledig gecompenseerd. Bij volledige arbeidsongeschiktheid loopt de besparing op voor de eerste 2 jaar van EUR 70.000,- en vervolgens bij instroom WIA/WGA voor de maximale duur van 10 jaar circa EUR 150.000,-

Daarnaast, aangezien de werknemer uit een uitkeringssituatie is aangenomen, kunt u ook in aanmerking komen voor het LKV. Dit betekent dat u gedurende de eerste drie jaar tot €6.000 per jaar kunt ontvangen, wat neerkomt op een totale besparing van €18.000.

Zoals u ziet, kunnen de No-Risk Polis en het LKV aanzienlijke financiële voordelen bieden en tegelijkertijd bijdragen aan een meer inclusieve arbeidsmarkt. Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe deze regelingen uw bedrijf kunnen ondersteunen.

Werkwijze online No-Risk en de Loonkostenvoordeel module:

De beveiligde online tool voor het inventariseren van medewerkers met een No Risk status biedt werkgevers de volgende voordelen:

 1. Efficiënte digitale uitvraag aan medewerkers met individuele login.
 2. Continue updates volgens wijzigingen in het sociale stelsel.
 3. Interpretatie van vragenlijst antwoorden door SV experts.
 4. Automatische herinnering en opvolging bij niet reageren.
 5. Benodigde onderbouwingen voor toepassing van regelingen.
 6. Actueel overzicht en complete dossiers per loonheffingsnummer.
 7. Procesbewaking voor LKV-kandidaten.
 8. Ondersteuning aan salarisadministratie bij implementatie en subsidieaanvragen.

Het gebruik van een beveiligde online tool en het uitbesteden van deze dienstverlening biedt werkgevers dus een efficiëntere, nauwkeurigere en gemakkelijkere manier om medewerkers met een No-Risk status te inventariseren. Terwijl u als werkgever tegelijkertijd kan profiteren van gespecialiseerde expertise en ondersteuning bij complexe juridische en administratieve taken.

Wij willen graag een uitnodiging voorstellen voor een vrijblijvende Teamsmeeting of een persoonlijk gesprek, waarin we samen de mogelijkheden kunnen bespreken die het beste passen bij uw unieke situatie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe u het beste kunt anticiperen op de voor u relevante wijzigingen?

Meer weten?